Η εβδομάδα στο ΕΚ: πολιτική προστασία, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και blockchain

Τρίτη, 15 Μάιος, 2018 | NEA

Το EK ψηφίζει για τη δημιουργία ταμείου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου των ενόπλων δυνάμεων.

Την Τετάρτη η επιτροπή Εξωτερικών του ΕΚ – ψηφίζει έκθεση πρωτοβουλίας για την βελτίωση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου των στρατιωτικών. Υπό εξέταση η στενότερη ολοκλήρωση των εθνικών αμυντικών δυνατοτήτων, η παροχή περισσότερων χρημάτων και προσωπικού για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των πηγών των επιθέσεων.

Την ίδια μέρα η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ψηφίζει έκθεση πρωτοβουλίας για το blockchain, η οποία επικεντρώνεται στις πολιτικές ανάπτυξης και στα οφέλη της τυποποίησης, της ασφάλειας.

Την Πέμπτη η επιτροπή Περιβάλλοντος, ψηφίζει έκθεση που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ . Ο μηχανισμός παρέχει βοήθεια στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές συζητούν, την Τρίτη, με τους βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων για τους νέους κανόνες προστασίας δεδομένων που τίθενται σε ισχύ στις 25 Μαΐου.

Ενώ τέλος, οι ευρωβουλευτές κάνουν, την Τετάρτη, ανασκόπηση της χρηματοδότησης της ΕΕ για προγράμματα μετανάστευσης στην οποία προτείνουν τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Κέντρο Πολυμέσων

Webstream

Πηγή: europarl.europa.eu