Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της πρότασής της για παροχή βοήθειας σε απολυμένους εργαζομένους στον τομέα των ελληνικών ΜΜΕ με 2,3 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Κυριακή, 2 Δεκέμβριος, 2018 | NEA

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να εγκρίνουν 2,3 εκατ. ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), προκειμένου να βοηθήσουν 550 απολυμένους εργαζομένους τριών εταιρειών μέσων ενημέρωσης στην περιφέρεια Αττικής να βρουν νέες θέσεις εργασίας, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή στα τέλη Οκτωβρίου 2018.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να βγει από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Μολονότι βλέπουμε ικανοποιητική πρόοδο μέχρι τώρα, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Επίσης, ο εκδοτικός τομέας στην Αττική επλήγη σοβαρά από την κρίση λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων από τις πωλήσεις και τη διαφήμιση. Η χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠ βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί εργαζόμενοι που απολύθηκαν θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις ευκαιρίες τους στην αγορά εργασίας.»

Οι δράσεις που υποστηρίζονται με τα χρήματα αυτά θα παράσχουν στους εργαζομένους επαγγελματικό προσανατολισμό, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, στοχευμένη παροχή συμβουλών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα. Το συνολικό ποσό της εν λόγω δέσμης μέτρων ανέρχεται σε περίπου 3,8 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα χορηγήσει το 60%. Η Επιτροπή θα διαθέσει τη χρηματοδότηση ήδη από το τρέχον έτος.

Πηγή: ec.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.