«Η ΕΕ το 2017»

Δευτέρα, 26 Μάρτιος, 2018 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Μάθετε όλα όσα θα θέλατε για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017, έτος της 60ής επετείου των ιδρυτικών Συνθηκών της Ρώμης. Η Γενική Έκθεση σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υλοποιεί τις 10 προτεραιότητές της —μεταξύ άλλων, για τα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης και της οικονομίας, καθώς και για τις εμπορικές συμφωνίες με τον Καναδά και την Ιαπωνία. Μάθετε επίσης με ποιον τρόπο η ΕΕ αντιμετωπίζει την πρόκληση της μετανάστευσης και ενημερωθείτε σχετικά με τη σημαντική νέα συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Η Γενική Έκθεση δίνει επίσης έμφαση στη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία ήδη συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, και αναλύει τα σημαντικά μέτρα που λήφθηκαν για τη διαφύλαξη και την αναβάθμιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Γι’ αυτά και πολλά άλλα θέματα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην έκδοση Η ΕΕ το 2017.

Η ΕΕ το 2017 – Γενική έκθεση: publications.europa.eu

Η ΕΕ το 2017 – Σημαντικότερες εξελίξεις: publications.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.