Για πρώτη φορά ελληνική τράπεζα θα παρέχει μικροπιστώσεις μέσω του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2012 | NEA

Young man by a desk and a computerΗ Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (ΠΣΤ) γίνεται μέλος της ομάδας παρόχων μικροπιστώσεων υπό τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Χάρη σε μια εγγύηση, η ΠΣΤ θα είναι σε θέση να προσφέρει έως 6 εκατομμύρια σε μικροπιστώσεις για Έλληνες μικροεπιχειρηματίες, δίνοντας έμφαση σε νέες επιχειρήσεις ηλικίας έως τριών ετών, αλλά και νέων δανειστών με ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο.  Ένα ακόμη δάνειο πλήρους εξασφάλισης ύψους έως 8.75 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει στην ΠΣΤ την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαφόρων μικροεπιχειρηματιών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση λόγω της πιστωτικής ασφυξίας και των αυστηρότερων απαιτήσεων επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται από τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Με μια μόχλευση 1.5 φορές μεγαλύτερη, η ΠΣΤ θα μπορεί να δώσει έως 13 εκατομμύρια ευρώ μικροπιστώσεις σε μικροεπιχειρηματίες.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Η ΠΣΤ ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους συνεταιριστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Παρόλο που η πλειονότητα των παραρτημάτων της ΠΣΤ βρίσκεται στην Κρήτη, διαθέτει κάποια παραρτήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μέσα από αυτές τις δύο συμβάσεις η ΠΣΤ αναμένεται να υποστηρίξει περισσότερους από 1000 μικροεπιχειρηματίες.

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων «Progress«

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων «Progress» αποτελεί μια μικροχρηματοδοτική πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε με χρηματοδότηση 203 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την διαχειρίστηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Οι μικροχρηματοδοτήσεις «Progress’’ έχουν στόχο να αυξήσουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση για τους μικροεπιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Συγκεκριμένα στοχεύει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά, σε ομάδες με περιορισμένη πρόσβαση στην συμβατική πιστωτική αγορά. Παράδειγμα αποτελούν οι γυναίκες επιχειρηματίες, οι νέοι επιχειρηματίες, επιχειρηματίες που ανήκουν σε κάποια μειονότητα, επιχειρηματίες με αναπηρίες,  οι ασκούντες ατομική εμπορική επιχείρηση κ.τ.λ. Τα δάνεια έως 25.000 ευρώ διατίθενται μέσω επιλεγμένων μεσαζόντων μικροπιστώσεων οι οποίοι συμμετέχουν στην υπηρεσία.

Οι μικροχρηματοδοτήσεις «Progress’’ δεν προβλέπουν την απευθείας χρηματοδότηση μικροεπιχειρηματιών ή ιδιωτών αλλά λειτουργούν μέσω παρόχων μικροχρηματοδοτήσεων, όπως είναι για παράδειγμα η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.