Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες πρωτοβουλίες

Παρασκευή, 15 Μάιος, 2020 | NEA

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών με τίτλο «Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU» («Χορήγηση βασικού άνευ όρων εισοδήματος») και «Freedom to share» («Ελευθερία διαμοιρασμού»).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι και οι δύο πρωτοβουλίες είναι νομικά αποδεκτές, καθώς πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει τις πρωτοβουλίες επί της ουσίας. Κατόπιν της σημερινής καταχώρισης των πρωτοβουλιών, οι διοργανωτές έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να αρχίσουν μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους για τη συγκέντρωση υπογραφών υποστήριξης.

Εάν, εντός ενός έτους, κάποια από τις πρωτοβουλίες αυτές λάβει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός έξι μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει αν θα δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή της.

 

Πηγή: ec.europa.eu/commission

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.