«Ευρώπη για τους νέους»

Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2018 | NEA

Τον Οκτώβριο του 2017, περίπου 100 νέοι, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων οργανώσεων νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ενός έργου με τίτλο «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρώπη και τις απόψεις τους για τα στοιχεία που πρέπει να συνιστούν την ευρωπαϊκή αφήγηση. Συγκεντρωμένοι στη φιλόξενη φοιτητική πόλη του Leuven, επικεντρώσανε την Αφήγηση γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις βασικούς τομείς συζήτησης:

ελεύθερη κυκλοφορία και ασφάλεια,

συμμετοχή στα κοινά,

απασχόληση και

Ευρώπη πράσινος πλανήτης.

Το κείμενο της Δήλωσης Ευρώπη για τη Νεολαία, που προέκυψε από τη διαδικασία, παρουσιάζει τις ιδέες των νέων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Η δήλωση είναι διαθέσιμη σε όλες τις 24 γλώσσες της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο στα ελληνικά εδώ.