Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η φωνή του πολίτη στην ΕΕ

Παρασκευή, 13 Φεβρουάριος, 2015 | ΕκδόσειςΚοινωνία

H Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μοναδική οικονομική και πολιτική εταιρική σχέση που αποτελείται από 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό την προαγωγή της οικονομικής συνεργασίας: η κεντρική ιδέα ήταν ότι οι χώρες που συναλλάσσονται μεταξύ τους οδηγούνται σε οικονομική αλληλεξάρτηση, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος συγκρούσεων μεταξύ τους. H ΕΕ λειτουργεί με βάση το κράτος δικαίου: κάθε ενέργειά της βασίζεται σε συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη. Oρισμένα από τα βασικά επιτεύγματα της ΕΕ είναι τα εξής: H ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της διαφάνειας και του δημοκρατικού χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων της. Tο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο είναι μια μοναδική πολυεθνική κοινοβουλευτική συνέλευση που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Oι 751 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες από 28 κράτη μέλη. Oι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούν να ψηφίζουν στις εκλογές, να επικοινωνούν με τον βουλευτή τους στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο ή να κινούν πρωτοβουλίες πολιτών, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει νομοθετική πρόταση.

Για να «κατεβάσετε» την παραπάνω έκδοση σε μορφή PDF στον υπολογιστή ή να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίτυπο εντελώς δωρεάν επισκεφθείτε το EU Bookshop ή επικοινωνήστε μαζί μας.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.