Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τα πρώτα επιχειρησιακά μέτρα προς μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα σχέδια που υπέβαλαν σήμερα 25 κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν για μια πρώτη δέσμη 17 συνεργατικών αμυντικών έργων στο πλαίσιο της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO).

Ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε: «Τον Ιούνιο είπα ότι είχε έρθει η ώρα να ξυπνήσουμε την Ωραία Κοιμωμένη της Συνθήκης της Λισαβόνας: τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Έξι μήνες αργότερα, συμβαίνει ήδη. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα μέτρα που λαμβάνουν σήμερα τα κράτη μέλη προκειμένου να τεθούν οι βάσεις μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναθέτει εξωτερικά την ασφάλεια και την άμυνά μας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπληρώσει αυτές τις προσπάθειες και θα λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο συνεργασίας στον τομέα της άμυνας — καθώς και πιθανής χρηματοδότησης ορισμένων από τα έργα που υποβάλλονται σήμερα».

Η PESCO είναι ένα μέσο στη Συνθήκη της ΕΕ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να επιδιώξουν μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Από τον Νοέμβριο, 25 κράτη μέλη ανακοίνωσαν, στην Ύπατη Εκπρόσωπο κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Σήμερα, τα εν λόγω κράτη μέλη υπέγραψαν δήλωση σχετικά με την προπαρασκευή των πρώτων συνεργατικών έργων σε τομείς όπως η δημιουργία ευρωπαϊκού ιατρικού κέντρου, η θαλάσσια επιτήρηση, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια και η κυβερνοάμυνα. Ενώ η PESCO είναι αμιγώς διακυβερνητικού χαρακτήρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο θα προσφέρει στα κράτη μέλη κίνητρα συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και απόκτηση αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας με συγχρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και πρακτική υποστήριξη από την Επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ορισμένα από τα έργα που υποβάλλονται σήμερα από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της PESCO. Επιπλέον, το Ταμείο χρηματοδοτεί πλήρως συνεργατικά ερευνητικά έργα, με τις πρώτες συμφωνίες επιχορήγησης να αναμένεται να υπογραφούν πριν από το τέλος του 2017. Τα κράτη μέλη αναμένεται να καταλήξουν σε συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας κατά την αυριανή σύνοδο του Συμβουλίου.

Το δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (στα αγγλικά)

Πηγή: ec.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.