Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον σύγχρονο κόσμο

Παρασκευή, 9 Οκτώβριος, 2015 | ΕκδόσειςΕκπαίδευση

JE0514044Ο κόσμος γύρω μας γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκος. Τα προβλήματα διαπερνούν τα σύνορα των κρατών. Οι εξελίξεις επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν στις σχέσεις και τα συμφέροντα των κυβερνήσεων. Όλα όσα συμβαίνουν στον σύγχρονο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο επηρεάζουν άμεσα, και μερικές φορές απρόβλεπτα, τη ζωή των ανθρώπων. Χρειάζεται μια παραδοχή στον 21ο αιώνα! Κανένα κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους και δυνατοτήτων, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο του. Πώς να ερμηνεύσουμε, λοιπόν, αυτόν τον κόσμο που συνεχώς αλλάζει; Ποιος είναι ο προσανατολισμός μας ως πολιτείας και κοινωνίας; Πώς μπορούμε να καθορίσουμε το μέλλον για μας και τη νέα γενιά των Κυπρίων;

Σε αυτό τον βασικό προβληματισμό, η Κύπρος και οι πολίτες της χρειάζεται να έχουν απαντήσεις. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η δραστήρια συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελούν τη στέρεα βάση για να διαμορφωθούν απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στον πυρήνα τής δημιουργίας και της ύπαρξής της την εδραίωση του μέγιστου αγαθού για τα κράτη μέλη της: την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ζώνη σταθερότητας που αγκαλιάζει τα κράτη μέλη της, σε έναν κόσμο που στον 21ο αιώνα, παραμένει δύσκολος, με παλιές και νέες προκλήσεις, κινδύνους και απειλές. Μια ιστορική επισκόπηση του 20ού αιώνα υπενθυμίζει στις νεότερες γενιές ότι η ΕΕ είναι περισσότερο απ’ όλα ένα «σχέδιο ειρήνης». Έκανε φίλους και εταίρους λαούς που, στο παρελθόν, συγκρού- στηκαν ανελέητα στα πεδία των μαχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί μια ισχυρή ομάδα εταίρων στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκή και έντονο ανταγωνισμό. Σήμερα, φέρνει μαζί τους λαούς από 28 κράτη με περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες για να διασφαλίσουν τα κοινά συμφέροντά τους, να αυξήσουν τον πλούτο τους και να μοιραστούν την ευημερία τους. Έξι δεκαετίες μετά την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη σταδιακή συνένωση των κρατών μελών της, μέσα από τη βήμα με βήμα οικονομική και, κατά συνέπεια, πολιτική ενοποίηση. Εφαρμόζει επίσης κοινές πολιτικές για να χειριστεί διασυνοριακά ζητήματα. Διαμορφώνει, δηλαδή, συνθήκες μιας κοινής πορείας. Ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα κράτη μέλη. Στη σαρωτική επίδραση των παγκόσμιων εξελίξεων στην πολιτική, την οικονομία, το εμπόριο, την τεχνολογία– η επιλογή μας να συμπορευόμαστε με την Ευρώπη δεν συνεπάγεται την κατάργηση του κάθε κράτους που είναι μέλος της. Αυτό δεν θα συμβεί για πολλά χρόνια ακόμα, ή αν συμβεί θα είναι στο πλαίσιο μιας μελλοντικής Ομοσπονδίας. Σήμερα, η οικειοθελής μετάθεση αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε υπερεθνικά όργανα της ΕΕ και η διακυβερνητική συνεργασία θωρακίζουν την ύπαρξη και την κυριαρχία των κρατών μελών της, ιδίως των μικρότερων σε δύναμη, έκταση και πληθυσμό. Μια μοναχική πορεία στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης είναι εξαιρετικά δυσχερής για μεγάλα κράτη, πόσο μάλλον για κράτη με τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την Κύπρο, με πληθυσμό που δεν ξεπερνά το ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» ένα αντίγραφο εδώ.

 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.