Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία 2013: Ποια πρωτοβουλία θα τονώσει περισσότερο την επιχειρηματικότητα;

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος, 2013 | ΒραβείαΕκδηλώσεις

Η επιχειρηματικότητα είναι ο ισχυρότερος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Όμως ποια είναι εκείνη η πρωτοβουλία στην Ευρώπη που θα στηρίξει με τον πλέον δημιουργικό και επιτυχημένο τρόπο την ίδρυση εταιρειών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναζητήσει την απάντηση στο ερώτημα αυτό μέσω των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων 2013 που εγκαινιάζονται σήμερα. Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα καθώς και τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Φέτος προστέθηκε μια νέα κατηγορία, η οποία επιβραβεύει επιτυχημένα έργα που συμβάλλουν στην πράσινη οικονομία.

Οι ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν θέσεις εργασίας που φτάνουν έως το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας. Το 37% όλων των Ευρωπαίων θα επιθυμούσαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, εάν μπορούσαν. Για τους νέους, το κίνητρο της επιχειρηματικότητας είναι ακόμη πιο ισχυρό: το 45% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών θεωρούν την επιχειρηματικότητα ως ρεαλιστική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Εάν το δυναμικό αυτό μπορούσε να αξιοποιηθεί, εκατομμύρια νέες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προστεθούν στα σχεδόν 20,8 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Σκοπός των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων είναι να απελευθερώσουν αυτό το δυναμικό, βραβεύοντας επιτυχημένες πρωτοβουλίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, Eπίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Όλοι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα επιτυχημένα παραδείγματα πώς να δημιουργούμε περισσότερες θέσεις εργασίας και πώς να υποστηρίζουμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το οικονομικό θαύμα που συντελέστηκε στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο βασίστηκε στην επιχειρηματικότητα και σε τολμηρές αποφάσεις που έλαβαν προσωπικότητες του επιχειρηματικού τομέα. Αν θέλουμε να τονώσουμε τη μεγέθυνση στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και στις νέες επιχειρήσεις. Τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία θα εξασφαλίσουν ότι το τεράστιο επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρώπης θα μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο, ακολουθείστε τα στο Twitter στα αγγλικάγαλλικάισπανικάιταλικά ή γερμανικά, ή να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα των Βραβείων στο Facebook.

Για περιπτωσιολογικές μελέτες, βλ. τους περσινούς νικητές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρόπος συμμετοχής

Δείτε ένα βίντεο από την απονομή του μεγάλου βραβείου της επιτροπής για το 2012 στο έργο Outset

Περισσότερες πληροφορίες για όλους τους νικητές του 2012

Σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020

Ζητούνται περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας

O νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις (The Small Business Act)

Οι έξι κατηγορίες που βραβεύονται είναι οι εξής:

– Υποστήριξη της ανάπτυξης πράσινων αγορών και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων
– Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
– Επένδυση στα προσόντα
– Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
– Υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων
– Υπεύθυνη και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα

Η νέα κατηγορία για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης θα είναι ανοικτή σε έργα που στηρίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την πρόσβαση των ΜΜΕ σε πράσινες αγορές.

Τρόπος συμμετοχής

Ο διαγωνισμός έχει δύο στάδια· αρχικά, οι αιτούντες πρέπει να διαγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο και, στη συνέχεια, κρίνονται επιλέξιμοι να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον εθνικό διαγωνισμό, κάθε χώρα θα επιλέξει, έως τον Ιούνιο του 2013, δύο έργα, τα οποία θα συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η ευρωπαϊκή εξεταστική επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο με τους επικρατέστερους υποψηφίους. Όλοι οι υποψήφιοι –τόσο από τους εθνικούς διαγωνισμούς όσο και από τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό– θα κληθούν να παραστούν στην τελετή απονομής των βραβείων, η οποία θα επιλέξει τους νικητές με βάση τις προσπάθειές τους και θα τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιαστούν σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον. Οι νικητές θα λάβουν το βραβείο τους κατά την τελετή απονομής στο πλαίσιο της Συνέλευσης ΜΜΕ 2013 που θα πραγματοποιηθεί στο Vilnius (Λιθουανία), στις 25-27 Νοεμβρίου.

Ιστορικό

Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε που θεσπίστηκαν τα βραβεία αυτά, διαγωνίστηκαν περισσότερα από 2.000 έργα, στηρίζοντας από κοινού τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων επιχειρήσεων. Ο στόχος αυτού του θεσμού είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να προωθούνται οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί σαν κινητήριος μοχλός και πηγή έμπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηματίες.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.