Εύρεση εργασίας στην Ευρώπη

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Στον οδηγό αυτό, που απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, θα βρείτε πληροφορίες για:

– Εργασία σε άλλη χώρα

– Τι πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας πριν μεταβείτε στο εξωτερικό

– Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία στο εξωτερικό

– Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το EURES

– Πού θα βρείτε το δίκτυο EURES στην Ευρώπη

– Η πύλη του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα

– Η διαδικασία της αίτησης για θέση εργασίας

– Μετάβαση και άφιξη

– Τα πρώτα βήματα για νέους επιχειρηματίες

– Διασυνοριακή μετακίνηση εργαζομένων

– Η προστιθέμενη αξία του EURES

Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίτυπο της έκδοσης αυτής επικοινωνήστε μαζί μας.

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.