Η Eurostat εγκαινιάζει νέο τμήμα για την οικονομική παγκοσμιοποίηση

Παρασκευή, 25 Αύγουστος, 2017 | NEA

Η Eurostat το βασικό στατιστικό όργανο της ΕΕ ξεκίνησε ένα νέο ειδικό τμήμα για την οικονομική παγκοσμιοποίηση.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει οδηγήσει σε έναν πιο συνδεδεμένο κόσμο με εκτεταμένες επιπτώσεις στις ρυθμίσεις παραγωγής, το διεθνές εμπόριο και τις ξένες επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη, την αγορά εργασίας και πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας.

Η νέα ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την οικονομική παγκοσμιοποίηση από την άποψη των στατιστικών επιχειρήσεων και των μακροοικονομικών στατιστικών: πληροφορίες για το ιστορικό, έννοιες και ορισμοί, στατιστικές και ορθή χρήση, παρουσίαση και ερμηνεία.

Πηγή: ec.europa.eu