Έργα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα

Η επέλαση του Covid-19 δοκιμάζει τις υγειονομικές υποδομές και αντοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Μια σειρά έργων που πραγματοποιήθηκαν με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση στην Ελλάδα είναι σήμερα στην υπηρεσία της Πολιτείας και του υγειονομικού προσωπικού που δίνει τη μάχη της πρώτης γραμμής.

Αναβάθμιση του νοσοκομείου της Πάτρας, στη Δυτική Ελλάδα – υγειονομικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου (https://europa.eu/!nW94xG )

Η συνολική επένδυση για το έργο «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας” και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού» είναι 14.943.810 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 13 434.018 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» για τις προγραμματικές περιόδους 2007-2013 και 2014-2020.

Ασθενοφόρα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στην Ήπειρο (https://europa.eu/!Rr78ny )

Η συνολική επένδυση για το έργο «Προμήθεια 11 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην περιφέρεια της Ηπείρου» είναι 663.586 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 530.869 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση εμπίπτει στην προτεραιότητα «Ενίσχυση της υποδομής στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και της υγείας».

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση βοηθάει στον εκσυγχρονισμό των Ελληνικού συστήματος Υγείας (https://europa.eu/!kv73pn )

Η συνολική επένδυση για το έργο “Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση” είναι EUR 11.955.020, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει  EUR 10.161.767.

Νέα νοσοκομειακή πτέρυγα παρέχει σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη στην Ήπειρο (https://europa.eu/!RJ47wP )

Η συνολική επένδυση για το έργο «Προσθήκη πενταώροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων» είναι 18.505.282 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 15.375.662 EUR μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος»  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση εμπίπτει στην προτεραιότητα «Ενίσχυση υποδομών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και της υγείας».

Σημείωση: Ενδεικτική επιλογή έργων

 

Πηγή: ec.europa.eu/greece/news

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.