Erasmus+: Η ΕΕ ενισχύει τη συμμετοχή των Αφρικανών φοιτητών και του πανεπιστημιακού προσωπικού το 2019

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος, 2019 | NEA

Η ΕΕ επένδυσε 17,6 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη στήριξη 8 500 και πλέον νεοεπιλεχθέντων Αφρικανών φοιτητών και πανεπιστημιακού προσωπικού για τη συμμετοχή τους στο Erasmus+ το 2019. Η αύξηση αυτή της χρηματοδότησης του Erasmus+ είναι ένα ακόμη βήμα προς τη δέσμευση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2018, για υποστήριξη 35 000 Αφρικανών φοιτητών και ερευνητών έως το 2020.

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Η ενίσχυση των νέων στην Αφρική είναι καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση της εκπαίδευσης και γι’ αυτό φέτος εστιάσαμε ιδιαίτερα στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι στην Αφρική θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται στην επαγγελματική τους ζωή. Έργα που υποστηρίζουν καινοτόμες μεθόδους μάθησης, την επιχειρηματικότητα και το άνοιγμα των ευκαιριών για την εξεύρεση θέσεων εργασίας σε βασικούς τομείς, όπως τα τρόφιμα, η αγροτοβιομηχανία και η ενεργειακή μετάβαση, αποτελούν τα κύρια στοιχεία της φετινής επιλογής. Αυτή είναι η πρόσθετη αξία που παρέχει το Erasmus+».

Ο επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Νέβεν Μίμιτσα, δήλωσε σχετικά: «Η συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης επικεντρώνεται κατ’ αρχήν στους πολίτες. Θέλουμε να επενδύσουμε στην ποιοτική εκπαίδευση στην Αφρική. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των Ευρωπαίων και Αφρικανών φοιτητών καθώς και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δυνατότητα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πηγών έμπνευσης θα ενισχύσει την χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και θα μειώσει τη φτώχεια και την ανισότητα. Επιπλέον, θα εξοπλίσει τους Αφρικανούς φοιτητές με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βρουν καλές θέσεις εργασίας».

Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2019 ο συνολικός αριθμός ανταλλαγών μεταξύ Αφρικής κι Ευρώπης ανήλθε στις 26 247 από την αρχή του προγράμματος το 2014, και πλησιάζει την επίτευξη του στόχου για παροχή στήριξης σε 35 000 άτομα έως το 2020, όπως είχε ανακοινωθεί στη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Φέτος, 8 555 Αφρικανοί και 4 649 Ευρωπαίοι φοιτητές και πανεπιστημιακό προσωπικό θα επωφεληθούν από ανταλλαγές στις 53 αφρικανικές χώρες και στις 34 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο εξωτερικό για διάστημα έως και ενός έτους, ενώ οι ανταλλαγές προσωπικού διαρκούν έως και δύο μήνες.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 17,6 εκατ. ευρώ — που προέρχεται από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής και το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Αφρική — έχει ενισχύσει τη συμμετοχή υπηκόων χωρών της Αφρικής κατά 40 %. Για τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και του Κέρατος της Αφρικής ο αριθμός των υποτροφιών έχει υπερδιπλασιαστεί χάρη στα πρόσθετα κονδύλια. Επίσης, παρείχε τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν περισσότερες χώρες στο πρόγραμμα, όπως η Ερυθραία, η Σιέρα Λεόνε, η Λιβερία, το Κονγκό και το Μπουρούντι, και να αυξηθεί ο αριθμός των ανταλλαγών, ιδίως για το Μπενίν, το Πράσινο Ακρωτήριο, το Μάλι, τον Νίγηρα, τη Νιγηρία και τη Σομαλία.

Επιπλέον, 313 φοιτητές από 33 αφρικανικές χώρες, ανταγωνιζόμενοι τους καλύτερους φοιτητές στον κόσμο, έλαβαν υποτροφίες για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με τις περσινές 239 υποτροφίες από 27 αφρικανικές χώρες. Τα αφρικανικά πανεπιστήμια συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην παροχή των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus, με 46 ιδρύματα από την Αφρική να συνεργάζονται για την υλοποίηση των 44 προγραμμάτων που επελέγησαν κατά το τρέχον έτος. Στα ιδρύματα αυτά περιλαμβάνονται από εξειδικευμένα πανεπιστήμια μέχρι ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως οι λοιμώδεις νόσοι, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, ή ιδρύματα που αξιοποιούν τις δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους προς όφελος του περιβάλλοντος.

Έχουν επιλεγεί για στήριξη 35 έργα που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την καινοτομία των προγραμμάτων στα αφρικανικά πανεπιστήμια. Η φετινή επιλογή καλύπτει ευρύτερο φάσμα χωρών από ό,τι στο παρελθόν, με τη Μαδαγασκάρη, τις Κομόρες, τη Μαυριτανία και τη Γουινέα να προστίθενται στους συμμετέχοντες μαζί με τους πιο παραδοσιακούς εταίρους, γεγονός το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι το Erasmus+ προσεγγίζει με επιτυχία νέα πανεπιστήμια στην Αφρική.

Επιπλέον, έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση 39 έργα μικρής κλίμακας τα οποία, από κοινού με Αφρικανούς εταίρους, έχουν στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας. Τα έργα αυτά, με τη συμμετοχή οργανώσεων νεολαίας και του μη κερδοσκοπικού τομέα (π.χ. ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις), προωθούν την άτυπη μάθηση και βοηθούν τους νέους να ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις τοπικές τους κοινότητες.

Ιστορικό

Η επένδυση σε ποιοτική, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και οι επενδύσεις στη νεολαία είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της επένδυσης στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης, η οποία έχει ως στόχο να αναβαθμίσει την εταιρική σχέση της ΕΕ με την Αφρική. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των επενδύσεων, την περαιτέρω προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών, τη στήριξη της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την απασχολησιμότητα, καθώς και την τόνωση του εμπορίου και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Εκτός από τη δημιουργία νέων τομέων και νέων διαύλων συνεργασίας, η συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης επιδιώκει επίσης να αξιοποιήσει περαιτέρω το δυναμικό των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ για διεθνή συνεργασία. Η διοχέτευση πρόσθετης χρηματοδότησης στο Erasmus+ συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής Αφρικανών πολιτών και οργανώσεων με στόχο να υποστηριχτεί η κινητικότητα 35 000 φοιτητών και ερευνητών από την αφρικανική ήπειρο έως το 2020, με απώτερο στόχο ο συνολικός αριθμός τους να φτάσει τις 105 000 έως το 2027.

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Το Erasmus+ χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών, προσωπικού και νέων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής, όπου στηρίζει δραστηριότητες που είναι στενά συνδεδεμένες με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής για τη συγκεκριμένη ήπειρο. Από το 2014 οι χώρες της Αφρικής έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο Erasmus+ ως χώρες-εταίροι.

Πηγή: ec.europa.eu

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.