Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη: Η Προεδρία του Συμβουλίου καταλήγει σε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Lena Balk on UnsplashΗ γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε πολιτική συμφωνία με τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο συνομιλιών που είχαν ως στόχο να εξασφαλιστεί η έγκριση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δηλαδή του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, από το Κοινοβούλιο.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από εντατικές διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τα τέλη Αυγούστου. Η συμφωνία αυτή συμπληρώνει το συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1 824,3 δισ. ευρώ που διαπραγματεύτηκαν οι ηγέτες της ΕΕ τον Ιούλιο, το οποίο συνδυάζει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (1 074,3 δισ. ευρώ) και ένα προσωρινό μέσο ανάκαμψης, το Next Generation EU, ύψους 750 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018).

Η πολιτική δέσμη που συμφωνήθηκε με το Κοινοβούλιο περιλαμβάνει:

-στοχευμένη ενίσχυση των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη», EU4Health και Erasmus +, κατά 15 δισ. ευρώ μέσω πρόσθετων μέσων (12.5 δισ. ευρώ) και ανακατανομών (2.5 δισ. ευρώ) κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, με παράλληλη τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών που προβλέπονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-21ης Ιουλίου

-μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορεί η ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες

-μεγαλύτερη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στην εποπτεία των εσόδων στο πλαίσιο του Next Generation EU

-μεγαλύτερη φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα και ενισχυμένη παρακολούθηση των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα, το κλίμα και το φύλο

-ενδεικτικό χάρτη πορείας προς τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων

Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στα κράτη μέλη προς έγκριση μαζί με τα άλλα στοιχεία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένου του γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, επί του οποίου η Προεδρία του Συμβουλίου και οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 5 Νοεμβρίου.

Πηγή: consilium.europa.eu

Photo by Lena Balk on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.