Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειες για αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα φύλα

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Μία νέα έρευνα Ευρωβαρόμετρου (μόνο στα Αγγλικά) που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο δίνει έμφαση στο ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει επιτευχθεί στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Οι γυναίκες στην Ευρώπη ακόμη πληρώνονται κατά μέσο όρο 16.3% λιγότερο απ’ότι οι άντρες. Το μισθολογικό χάσμα στα φύλα δεν έχει μειωθεί τα πρόσφατα χρόνια, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός οτι οι γυναίκες προσλαμβάνονται λιγότερο, σε λιγότερο καλοπληρωμένους τομείς, παίρνουν λιγότερες προαγωγές, κάνουν περισσότερα επαγγελματικά διαλείμματα και κάνουν περισσότερη δουλειά αμισθί.  Αυτό το μισθολογικό χάσμα έχει παγιωθεί για πάνω από 5 χρόνια. Στον παρών ρυθμό αλλαγών, θα μπορούσε μόνο να κλείσει στην αρχή του νέου μιλένιουμ.

Για να απαντήσει σ’αυτό το πρόβλημα, η Ευρωπαική Επιτροπή έχει παρουσιάσει ένα Σχέδιο Δράσης για να αντιμετωπίσει το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα φύλα για το 2018-2019 (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).  Η εφαρμογή του σχεδιού δράσης από όλους τους ενδιαφερόμενους, αναμέσα σε άλλα:

  • Θα βελτιώσει τον σεβασμό για την αρχή ίσης μισθοδοσίας εξετάζοντας την πιθανότητα τροποποίησης της πρότασης οδηγίας για την ισότητα ανδρών και γυναικών.

-Θα αντιμετωπίσει την ποινή φροντίδας ( care penalty) παροτρύνοντας το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και τα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν άμεσα την πρόταση ισορροπίας εργασιας-ζωής του Απριλίου 2017.

-Θα σπάσει την γυάλινη οροφή χρηματοδοτώντας έργα για βελτίωση της ισορροπίας φύλων στις εταιρίες σε όλα τα επίπεδα, ενθαρρύνοντας τις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους να υιοθετήσουν έμπρακτα μέτρα για την βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων.