Επιχείρηση Atalanta της EUNAVFOR: Διορισμός νέου διοικητή δυνάμεων

Δευτέρα, 23 Μάρτιος, 2020 | NEA

Ο υποναύαρχος lgnacio Villanueva Serrano διορίστηκε σήμερα νέος διοικητής δυνάμεων της ναυτικής επιχείρησης Atalanta της ΕΕ. Η θητεία του αρχίζει την 17η Μαρτίου.

Θα ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών δυνάμεων στη ζώνη επιχειρήσεων κατά την 34η περιτροπή και θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ενορχήστρωση και την εκτέλεση στρατιωτικών δραστηριοτήτων τακτικής.

Ο υποναύαρχος Villanueva Serrano, Ισπανός υπήκοος, θα παραλάβει τη διοίκηση από τον αρχιπλοίαρχο José Vizinha Mirones. Έχει υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις στο Ισπανικό Πολεμικό Ναυτικό (SPMAFOR) και διετέλεσε διοικητής της Ισπανικής Αεροναυτικής Πτέρυγας. Επίσης, υπηρέτησε στην έδρα της Συμμαχικής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ ως αξιωματικός απαιτήσεων ικανοτήτων και σχεδιασμού δυνάμεων, και στην Πρίστινα του Κοσσυφοπεδίου, όπου εργάστηκε ως παρατηρητής ειρήνης και αξιωματικός σύνδεσμος μεταξύ των αποστολών του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο.

Η απόφαση περί διορισμού του υποναύαρχου Villanueva Serrano εγκρίθηκε από την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας του Συμβουλίου.

Η επιχείρηση Atalanta της EU NAVFOR συμβάλλει στην αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολήπειρατικών επιθέσεων και ένοπλων ληστειών στα ανοικτά της Σομαλίας. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ για μια ειρηνική, σταθερή και δημοκρατική Σομαλία.

Επίσης η επιχείρηση προστατεύει σκάφη του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων και άλλα ευάλωτα πλοία, παρακολουθεί τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ανοικτά της Σομαλίας και υποστηρίζει άλλες αποστολές και προγράμματα της ΕΕ στην περιοχή.

Η συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τη Σομαλία περιλαμβάνει διπλωματικές προσπάθειες, αναπτυξιακή στήριξη, ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και δράσεις στον τομέα του κράτους δικαίου και της επιβολής του νόμου. Περιλαμβάνει τρεις συμπληρωματικές αποστολές στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ: την επιχείρηση Atalanta της EU NAVFOR, την EUCAP Somalia, που ενισχύει την ικανότητα της Σομαλίας για επιβολή της μη στρατιωτικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, και την EUTM Somalia, που παρέχει στρατιωτικές συμβουλές σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο στις αρχές της Σομαλίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη ίδιων εκπαιδευτικών ικανοτήτων του Εθνικού Στρατού της Σομαλίας (SNA).

 

Πηγή: consilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.