Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 100 εκατ. ευρώ σε ελληνικές επιχειρήσεις με την υπογραφή συμφωνίας ΕΤΣΕ μεταξύ ΕΤΕ και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Πέμπτη, 14 Ιούλιος, 2016 | NEA

1Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία εγγυήσεων COSME στην Ελλάδα με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ/EFSI), τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Η παροχή στήριξης από πλευράς ΕΕ θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να χορηγήσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερες από 350 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το ΕΤΕ θα προσφέρει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος άμεση εγγύηση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME παράλληλα με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέποντας έτσι στη τράπεζα να δρομολογήσει τρία νέα δανειακά προϊόντα με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφάλισης και να στηρίξει ΜΜΕ που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα λάμβαναν χρηματοδότηση.

Σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕ, κ. Pier Luigi Gilibert, ανέφερε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η πρώτη συμφωνία εγγυήσεων ΕΤΣΕ που υπογράφεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος COSME θα βοηθήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος να αναπτύξει νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για τις επιχειρήσεις και να συνδράμει, ώστε πάνω από 350 ΜΜΕ να επωφεληθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη από πλευράς ΕΕ θα δώσει στις MME τη δυνατότητα να δανειστούν με μειωμένες απαιτήσεις εξασφάλισης. Εκτός από τα 150 εκατ. ευρώ σε συναλλαγές που υπογράψαμε στην Ελλάδα στις αρχές του τρέχοντος έτους, αυτή η νέα εγγύηση θα ενισχύσει τη στήριξη του ΕΤΕ προς τις ΜΜΕ της χώρας.»

Στην ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής στην Αθήνα, ο  επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ, μεταξύ του ΕΤΕ και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σημαίνει νέα δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια για πάνω από 350 ελληνικές ΜΜΕ. Η σημαντική αυτή συμφωνία — η δεύτερη που υπογράφεται στην Ελλάδα — κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Αποτελεί δε ακόμη μια απόδειξη ότι το Σχέδιο Γιούνκερ λειτουργεί και φτάνει έως τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που το χρειάζονται περισσότερο. Το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ έχει επιδείξει τόσο σημαντικά αποτελέσματα μέσα στο πρώτο έτος, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να στοχεύει στην ενίσχυσή του καθώς και στην επέκταση της διάρκειας του ΕΤΣΕ.»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, δήλωσε: «Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται εδώ και καιρό στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, στοχεύοντας στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η μακροχρόνια συνεργασία μας με το ΕΤΕ έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Η νέα αυτή συμφωνία υπογραμμίζει τη δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος να καλύψει τις ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η δική μας συμμετοχή αποσκοπεί στην  αντιμετώπιση των καίριων προκλήσεων που αφορούν τον τομέα της οικονομίας και συμπεριλαμβάνει την άμεση και ουσιαστική χρηματοοικονομική υποστήριξη προς τις ΜΜΕ, προσφέροντας  παράλληλα κίνητρα για επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν μέσω της εξασφάλισης ελκυστικών και ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης. Η δράση αυτή είναι μία από τις πολλές που θα ακολουθήσουν κατά τους προσεχείς μήνες στο πλαίσιο της στήριξης της Εθνικής Τράπεζας προς τις ΜΜΕ στην Ελλάδα.»

Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα στην Ελλάδα εκφράζει τη δέσμευση της ΕΕ για ταχεία δρομολόγηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με σκοπό την επίσπευση των συναλλαγών δανεισμού και εξασφάλισης εγγυήσεων, προκειμένου να τονωθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη στην ΕΕ. Πρόκειται για τη δεύτερη συμφωνία στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ που υπογράφεται στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική του αποστολή είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα χρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΤΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ θα βρείτε εδώ.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο επικεντρώνεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι έως τον Απρίλιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ενεργοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΕΤΣΕ, καθώς και αναλυτικές καταστάσεις ανά τομέα και ανά χώρα, θα βρείτε εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Σχετικά με το COSME

Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη χρονική περίοδο από το 2014 έως το 2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2.3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 60 % του προγράμματος θα διατεθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση προς όφελος των ΜΜΕ στην Ευρώπη, βάσει δύο χρηματοδοτικών μέσων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του προγράμματος COSME υποστηρίζει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες να χορηγήσουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις προς τις ΜΜΕ. Ο μηχανισμός αυτός επίσης περιλαμβάνει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ. Μέσω της διευκόλυνσης μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα COSME επενδύει επίσης σε αμοιβαία μετοχικά κεφάλαια που παρέχουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε ΜΜΕ κυρίως κατά τα στάδια επέκτασης και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) (2007-2013), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση σχεδόν 21 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια σε περισσότερες από 383,000 ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στη χώρα τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ: www.access2finance.eu.

 

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.