Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο προσκήνιο: έναρξη της 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Δευτέρα, 20 Νοέμβριος, 2017 | NEA

Ύστερα από την επιτυχία της αντίστοιχης περσινής πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει, από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις και στην Ελλάδα. Δείτε τες εδώ: ec.europa.eu

O στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι πολίτες ώστε να ανακαλύψουν, να χρησιμοποιήσουν και να βελτιώσουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η προώθηση της αντίληψης ότι η ΕΕΚ αποτελεί επιλογή πρώτης γραμμής είναι μία από τις δέκα βασικές δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2016.

Η Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Marianne Thyssen, δήλωσε τα εξής: «Σε μια έξυπνη αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έξυπνη επιλογή. Η αντίληψη ότι η ΕΕΚ είναι υποδεέστερη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι εσφαλμένη. Δεν είναι υποδεέστερη αλλά ισότιμη! Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων θα αναδείξει πληθώρα ευκαιριών και εμπειριών απ’ όλη την Ευρώπη με στόχο να αποδείξει ότι η ΕΕΚ και η μαθητεία συνιστούν μια σπουδαία πρώτη επιλογή».

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, προβάλλει πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες ώστε αυτοί να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Περισσότερες από 1000 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ευρώπη —και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία, την Ισλανδία και τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες. Οι εκδηλώσεις θα αναδείξουν τον σημαντικό ρόλο της ΕΕΚ στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, της απασχόλησης, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της προσωπικής ολοκλήρωσης. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, τον οποίο διακήρυξαν μόλις πριν από λίγες μέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στην κοινωνική σύνοδο κορυφής στο Γκετεμποργκ, αναγνωρίζει τη σημασία της απόκτησης των κατάλληλων δεξιοτήτων δεδομένου ότι θέτει την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση στην πρώτη θέση των είκοσι αρχών του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στις εκδηλώσεις συγκαταλέγονται το συνέδριο με τίτλο «Μαζί για την προώθηση του θεματολογίου επαγγελματικών δεξιοτήτων», μια ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής μεταξύ εκπροσώπων των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης και η 4η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαθητευομένων, ενός δικτύου μαθητευομένων και εκπροσώπων της νεολαίας απ’ όλη την Ευρώπη το οποίο συμβάλλει σε συζητήσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο της τελετής λήξης στις 24 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων ΕΕΚ για το 2017 με ιδιαίτερη μνεία στην αριστεία και την ποιότητα σε διάφορες κατηγορίες. Οι εκδηλώσεις ανά χώρα διατίθενται εδώ.

Ιστορικό

Η επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορεί να οδηγήσει σε ελκυστικές και ενδιαφέρουσες σταδιοδρομίες και δίνει τη δυνατότητα για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανεκπαίδευση σε υψηλά επίπεδα.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν μέρος στη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων: μαθητές όλων των ηλικιών, γονείς, εταιρείες, επιχειρηματικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους, φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, ερευνητές, συμβούλους καριέρας, δημόσιες αρχές και την ευρύτερη κοινωνία. Η Επιτροπή έχει ενθαρρύνει τους παραπάνω ενδιαφερόμενους παράγοντες στην Ευρώπη να διοργανώσουν κατά την εν λόγω περίοδο εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως Ημέρες Γνωριμίας, με σκοπό την προώθηση επιτυχών προγραμμάτων ΕΕΚ, ή άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Η διοργάνωση της εβδομάδας έχει πραγματοποιηθεί με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη δεύτερη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Η είδηση στον ιστοχώρο της EMPL

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Πηγή: ec.europa.eu

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.