Ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: η ΕΕ είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο

Δευτέρα, 16 Νοέμβριος, 2020 | NEA

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200910IPR86817/europaiki-politiki-prostasia-chreiazontai-enischumenes-dunatotitesΤο Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Στα συμπεράσματα αναγνωρίζεται ο κεντρικός ρόλος του ΠΟΥ ως επικεφαλής και συντονιστικής αρχής για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια πολλών πανδημιών, οι προσδοκίες από τον ΠΟΥ ξεπερνούν συχνά τις ικανότητες και τη δυνατότητά του να στηρίζει τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη ισχυρών και ανθεκτικών συστημάτων υγείας.

Το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών εκφράζουν τη δέσμευσή τους να αναλάβουν συντονιστικό, προορατικό και ηγετικό ρόλο σε μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας και του ΠΟΥ, ιδίως όσον αφορά την ικανότητά του για ετοιμότητα και αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν επίσης προτάσεις για μέτρα που θα μπορούσαν να προβλεφθούν σε σχέση με την περαιτέρω ενίσχυση του ΠΟΥ. Οι προτάσεις αυτές γίνονται με την επιφύλαξη των εν εξελίξει επανεξετάσεων και αξιολογήσεων του ΠΟΥ και περιλαμβάνουν:

-αναθεώρηση του συστήματος προειδοποίησης για την κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο, ώστε να προβλέπονται διαφοροποιημένα επίπεδα προειδοποιήσεων

-διάκριση μεταξύ ταξιδιωτικών και εμπορικών περιορισμών στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ), προκειμένου να αποφεύγονται περιττές ζημίες στις οικονομίες

-δυνατότητα ανεξάρτητης επιδημιολογικής αξιολόγησης επιτόπου σε ζώνες υψηλού κινδύνου σε στενή συνεργασία με το συμβαλλόμενο κράτος

-αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά την εθνική συμμόρφωση με τον ΔΥΚ

Τα συμπεράσματα εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία:  europarl.europa.eu/news

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.