Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων Νάβρατσιτς, Έτινγκερ και Τίσεν

Τετάρτη, 27 Ιούνιος, 2018 | NEA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προϋπολογισμού και του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020.

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, ο Eπίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Έτινγκερ, και η Eπίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας, κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρετίζοντας τη συμφωνία, έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι από το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νομικό πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη· είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες μας που συνδέει τους ευρωπαίους πολίτες. Το Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί σημαντικό μέρος των προσπαθειών μας για την ενδυνάμωση των νέων και για να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν φροντίζοντας μέλη της κοινωνίας μας και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και συνεκτικής Ευρώπης για το μέλλον. Από τότε που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, τον Δεκέμβριο του 2016, διαπιστώσαμε το έντονο ενδιαφέρον των νέων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα, περίπου 67 000 νέοι έχουν εγγραφεί και χιλιάδες έχουν αρχίσει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, κατάρτισης ή απασχόλησης για τη στήριξη ατόμων και κοινοτήτων που έχουν ανάγκη.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κάνει ήδη τη διαφορά. Στην κεντρική Ιταλία, για παράδειγμα, το 2017 και 2018 πολλοί εθελοντές απ’ όλη την Ευρώπη συμμετείχαν σε έργα, παρέχοντας βοήθεια για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς το 2016. Τώρα που το Σώμα θα διαθέτει δικό του νομικό πλαίσιο και προϋπολογισμό ύψους 375,6 εκαττομμυρίων ευρώ έως το 2020, μπορούμε να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για τοποθετήσεις 100 000 νέων έως το 2020. Επιπλέον, η σημερινή συμφωνία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να παρέχουμε περισσότερη βοήθεια σε όλη την Ευρώπη. Θα ανοίξει επίσης τον δρόμο για 350 000 επιπλέον τοποθετήσεις, τις οποίες θέλουμε να προσφέρουμε στο πλαίσιο της πρότασής μας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη μαλτέζικη, την εσθονική και τη βουλγαρική Προεδρία, την επιτροπή πολιτισμού και παιδείας και την επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σκληρή εργασία και την αποφασιστικότητά τους. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές, κα Χέλγκα Τρούπελ και κ. Μπράντο Μπενιφέι. Ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν γρήγορα το τελικό κείμενο αυτής της συμφωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία και τοπικό ενδιαφέρον.»

Επόμενα στάδια

Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίσει επί της συμφωνίας και το Συμβούλιο εγκρίνει επίσημα το κείμενο, η Επιτροπή μπορεί να αρχίσει την ανάθεση έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Μπορούν ήδη να ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, ενώ εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται η πρώτη πρόσκληση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

Ιστορικό

Στις 30 Μαΐου 2017, ύστερα από στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενιαία νομική βάση, αυτόνομος χρηματοδοτικός μηχανισμός και ευρύτερο σύνολο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν περαιτέρω η συνοχή, ο αντίκτυπος και η οικονομική αποδοτικότητα του Σώματος.

Στις 11 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την περίοδο μετά το 2020, διαθέτοντας 1,26 δισεκατομμύρια, που θα επιτρέψουν σε 350 000 νέους να συμμετάσχουν σε τοποθετήσεις αλληλεγγύης.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και ειδικός προϋπολογισμός (Μάιος 2017)

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης — ειδική νομική βάση και ειδικός προϋπολογισμός (Μάιος 2017)

Ενημερωτικό δελτίο: Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην πράξη

Δελτίο Τύπου Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

To Δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

Πηγή: ec.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.