Ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Δευτέρα, 30 Οκτώβριος, 2017 | Πολυμέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικαιροποιεί τους κανόνες προστασίας για να συμπεριλάβει νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το WhatsApp και άλλα προγράμματα άμεσων μηνυμάτων. Ο στόχος είναι η καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων.

Συχνά μας ρωτούν: έχουμε ήδη κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, γιατί χρειαζόμαστε ακόμα έναν κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες; Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων καλύπτει μόνο προσωπικά δεδομένα, όπως η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνσή σας ή άλλα μη μεταβλητά στοιχεία, όπως κάτι που είναι δομημένο σε βάσεις δεδομένων και ούτω καθεξής. Αλλά η επικοινωνία συνεχίζεται μόνιμα. Οι νέοι άνθρωποι στέλνουν μηνύματα μέσω smartphone 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη επικοινωνίας, στέλνοντας φωτογραφίες στο Instagram και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι προσωπική επικοινωνία — προσωπική επικοινωνία που αποκαλύπτει τις προτιμήσεις μας, τα ενδιαφέροντά μας, ίσως ακόμα και την υγεία μας, τους φίλους μας, τους εχθρούς μας, τις επαφές μας και για αυτό, περιέχει πάρα πολύ ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανθρώπους. 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προστατεύει την ιδιωτική ζωή, την ιδιωτική ζωή καθενός από εμάς. Αυτό σημαίνει ότι όλο το περιεχόμενο προστατεύεται — αλλά όχι μόνο όλο το περιεχόμενο, αλλά και τα μεταδεδομένα προστατεύονται επίσης — δηλαδή με ποιον μιλάμε, σε ποιον στέλνουμε μηνύματα, πόση ώρα μιλάμε, από ποιο μέρος μιλάμε και ούτω καθεξής. Επίσης ο φυσικός μας εξοπλισμός καλύπτεται από αυτόν τον κανονισμό για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, που σημαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να κάνει αλλαγές στα smartphone μας,να στέλνει προγράμματα, cookies και λοιπά, χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Και με αυτήν τη νέα νομοθεσία, προσπαθούμε να πετύχουμε μια επιμερισμένη προσέγγιση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δίνουν τη συγκατάθεσή τους σε διαφορετικά είδη cookies, και να γνωρίζουν τι επιτρέπουν και τι δεν επιτρέπουν.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.