Ενημερωτική εκδήλωση στο 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου

DSC03582Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 το Kέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ επισκέφθηκε το 2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου.

Οι μαθητές αρχικά ενημερώθηκαν από τη Μαριάννα Βασιλοπούλου, συντονίστρια του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, για τη λειτουργία και τις δράσεις του Κέντρου ενώ στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τη Λυδία Αβράμη, μεταδιδακτορική  ερευνήτρια  στο ΕΛΙΑΜΕΠ, για τις δυνατότητες σπουδών και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα δικαιώματα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν ζουν ή μετακινούνται εντός της ΕΕ, στις επίσημες πηγές πληροφόρησης σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ και στα ευρωπαϊκά προγράμματα που στηρίζουν την κινητικότητα, όπως το Erasmus+. Επίσης, οι μαθητές έλαβαν χρήσιμο ενημερωτικό υλικό των επίσημων εκδόσεων της ΕΕ.

Στόχος της δράσης αυτής είναι ο εμπλουτισμός της γνώσης των μαθητών γύρω από ζητήματα που αφορούν, τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τη σχέση Ελλάδας-ΕΕ και  η ενίσχυση της εγγύτητας των νέων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.