Ενημερωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) Τρίτη 11/07/2017, 18:00, Αθήνα

Παρασκευή, 7 Ιούλιος, 2017 | Eκδηλώσεις στην ΕΕΕκδηλώσεις

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού / τομέας Νεολαία διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) προκειμένου να ενημερώσει νέους και εκπροσώπους οργανώσεων για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσω του Προγράμματος.

Μία από τις Δράσεις του Προγράμματος είναι η Βασική Δράση 1, όπου εντάσσεται η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS). Η ΕΕΥ (EVS), που μετράει 21 χρόνια ζωής, δίνει τη δυνατότητα σε νέους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να προσφέρουν την υπηρεσία τους σε έναν πιστοποιημένο φορέα. Τα σχέδια εθελοντισμού μπορεί να περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες σε τομείς όπως πολιτισμός, κοινωνική πρόνοια και περιβαλλοντική προστασία. Οι γνώσεις και οι ικανότητες που αποκτούν οι εθελοντές πιστοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του εργαλείου αναγνώρισης «Youthpass».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα είτε ως εθελοντές EVS είτε ως πιστοποιημένοι φορείς αποστολής και υποδοχής, να συζητήσουν με την ομάδα της Εθνικής Μονάδας και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11/07/2017 στις 18.00 στο Gasoline Bar, Γαργηττίων 23α, Γκάζι.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.