Ένα νέο καθεστώς επαγγελματικών προσόντων για την Ευρώπη

Δευτέρα, 27 Οκτώβριος, 2014 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που μπορεί να ασκήσει κάποιος μόνο εφόσον διαθέτει τα σχετικά επαγγελματικά προσόντα.

Αυτό ισχύει για τους γιατρούς σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ενδέχεται να ισχύει σε ορισμένες χώρες και για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους ή εκπαιδευτικούς. Έχουν θεσπιστεί κανόνες που επιτρέπουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό δίνει στους επαγγελματίες την ευκαιρία να εργαστούν μόνιμα ή προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι κανόνες αυτοί επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016. Η αναθεωρημένη οδηγία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα διευκολύνει την κυκλοφορία των επαγγελματιών σε όλη την ΕΕ και θα ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και των ασθενών.

Για να «κατεβάσετε» την παραπάνω έκδοση σε μορφή PDF στον υπολογιστή ή να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίτυπο εντελώς δωρεάν επισκεφθείτε το  EU Bookshop ή επικοινωνήστε μαζί μας.

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.