ΕΛΙΑΜΕΠ – Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας : Eβδομαδιαίο Δελτίο οικονομικών επιπτώσεων

Δευτέρα, 23 Μάρτιος, 2020 | NEA

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσιμες συνθήκες που διανύουμε, το ΕΛΙΑΜΕΠ (Παρατηρητήριο Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Οικονομίας) θα ετοιμάζει στο εξής, κάθε Παρασκευή, μία σύνοψη των ευρωπαϊκών και διεθνών οικονομικών εξελίξεων στο μέτωπο του κορωνοϊού.

-Το πρώτο newsletter (20/03/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το δεύτερο newsletter (27/03/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το τρίτο newsletter (3/4/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το τέταρτο newsletter (31/04/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το πέμπτο newsletter (24/04/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το έκτο newsletter (01/05/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το έβδομο newsletter (01/05/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το όγδοο newsletter (15/05/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το ένατο newsletter (22/05/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το δέκατο newsletter (29/05/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

-Το ενδέκατο newsletter (5/06/2020) είναι έτοιμο και μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

 

Πηγή: eliamep.gr/media

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.