Ελεύθερη ροή δεδομένων: Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής αγοράς

Σάββατο, 9 Ιούνιος, 2018 | Europe DirectNEA

Η ενιαία αγορά βασίζεται στην ελεύθερη ροή ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Η ελεύθερη διακίνηση δεδομένων θα μπορούσε να προστεθεί επίσης στον κατάλογο.

Στις 4 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενέκρινε σχέδιο κανόνων που εξασφαλίζουν την ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ.

Το σχέδιο πρότασης αποσκοπεί στην άρση των γεωγραφικών περιορισμών για την αποθήκευση και την επεξεργασία μη προσωπικών δεδομένων, πρακτική που θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις και τις διοικητικές υπηρεσίες να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται μη προσωπικά δεδομένα οπουδήποτε στην ΕΕ.

«Αυτός ο κανονισμός αλλάζει το παιχνίδι για την ψηφιακή οικονομία στην Ευρώπη, καθώς είναι δυνατόν να προσφέρει τεράστια κέρδη τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις δημόσιες αρχές. Θα ανοίξει το δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, τα υπολογιστικά νέφη και την ανάλυση δεδομένων», δήλωσε η εισηγήτρια Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ (ΕΛΚ, Σουηδία).

Τώρα, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να υποχρεώσουν δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς να εντοπίζουν αποθηκευμένα δεδομένα ή να τα επεξεργάζονται εντός των εθνικών τους συνόρων. Οι τρέχοντες περιορισμοί και η νομική αβεβαιότητα σχετικά με τη ροή των δεδομένων (π.χ. μεταβιβάσεις παρόχων) κοστίζουν στις επιχειρήσεις της ΕΕ δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Στο μέλλον οι περιορισμοί θα δικαιολογούνταν μόνο για «επιτακτικούς λόγους δημόσιας ασφάλειας». Η φορητότητα των δεδομένων μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών σύννεφου θα πρέπει να εξασφαλίζει πραγματικό ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα με οφέλη για τις επιχειρήσεις.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση του προστατευτισμού των δεδομένων που απειλεί την ψηφιακή οικονομία. Στόχος μου είναι να έχουμε σαφείς και ουδέτερους μελλοντικούς κανόνες» είπε η κ. Κοράτσα Μπίλτ.

Κανένας κίνδυνος για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο

Αυτοί οι κανόνες θα ισχύσουν μόνο για μη προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν περιέχουν πληροφορίες που οδηγούν στην αναγνώριση ενός προσώπου) και τα οποία δεν είναι ανώνυμα, (στοιχεία δηλαδή που οδηγούν στον εντοπισμό ενός ατόμου που απομακρύνεται από το σύνολο δεδομένων). Επομένως, ο κανονισμός συμπληρώνει τον Γενικό κανονισμό προστασίας των δεδομένων, ο οποίος εφαρμόζεται ήδη από τις 25 Μαΐου 2018.

Επόμενα βήματα

Εάν η ολομέλεια του Ιουνίου εγκρίνει την εντολή, οι διαπραγματεύσεις για το τελικό κείμενο του κανονισμού με το Συμβούλιο και την Επιτροπή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τις 14 Ιουνίου 2018.

Σύνδεσμοι

-Διαδικαστικά βήματα 

-Διαδικαστικός φάκελος 

-Ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων, κατάσταση της Ένωσης 2017 

-Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

-Ενημέρωση του Ερευνητικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πηγή: europarl.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.