Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές: Η επίτροπος κ. Γιούροβα κηρύσσει την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνεργασίας για τις εκλογές

Δευτέρα, 21 Ιανουάριος, 2019 | Europe DirectΕυρωεκλογές 2019

Σήμερα, η επίτροπος κ. Γιούροβα θα κηρύξει την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του δικτύου για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Πρόκειται για μία από τις συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών που πρότεινε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018. Σκάνδαλα όπως η υπόθεση Facebook/Cambridge Analytica, έχουν δείξει ότι οι εκλογές ενδέχεται να επηρεαστούν από την κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Επιθυμία μου είναι οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν ελεύθερα όταν βρεθούν μπροστά στην κάλπη τον Μάιο. Οι απειλές κατά των εκλογών είναι πλέον διαδικτυακές, οι εθνικές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθούν αδιάβλητες και ασφαλείς εκλογές για όλους τους πολίτες. Το ευρωπαϊκό δίκτυο για τις εκλογές θα αποτελέσει τη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προστασίας των εκλογικών διαδικασιών.»

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνεργασίας θα δώσει τη δυνατότητα στις αρχές να εντοπίζουν γρήγορα πιθανές απειλές κατά των εκλογικών διαδικασιών, να προβαίνουν σε ταχεία και καλά συντονισμένη αντιμετώπιση των απειλών αυτών και να ενθαρρύνουν κοινά σχέδια και ασκήσεις μεταξύ των εθνικών δικτύων. Το δίκτυο υποστηρίζει επίσης τη συνεργασία με άλλες ομάδες και οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει από ένα σημείο επαφής για το ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας. Ενώ το ευρωπαϊκό δίκτυο θα επικεντρωθεί πρωτίστως στις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, ο ευρύτερος στόχος του είναι να στηρίζει την ακεραιότητα όλων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών εκλογών στην ΕΕ. Έως τέσσερις συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν το 2019 και θα ακολουθήσουν εξαμηνιαίες συναντήσεις από το 2020 και μετά.

Μπορείτε να βρείτε, μέσω διαδικτύου, την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ευρωπαϊκό εκλογικό δίκτυο.

Πηγή: ec.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.