Έκθεση: Η ζωή και η εργασία στην Ευρώπη το 2016

Δευτέρα, 12 Ιούνιος, 2017 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Το περασμένο έτος ήταν ορόσημο για την Ευρώπη, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Το Ετήσιο βιβλίο του 2016 του Eurofound, του πρακτορείου για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις στην εργασία και στη διαβίωση των Ευρωπαίων, περιγράφοντας τις τάσεις και τις αλλαγές στους τομείς της απασχόλησης και της εργασίας, τις πρακτικές στο χώρο εργασίας, την επαγγελματική ζωή και την ποιότητα ζωής.

Απεικονίζει επίσης τη συμβολή του Eurofound  κατά την προηγούμενη τετραετή περίοδο και προσβλέπει στο πώς η τρέχουσα έρευνα μπορεί να προσφέρει στην πολιτική συζήτηση σχετικά με την επίτευξη μιας δίκαιης και ανταγωνιστικής Ευρώπης.

Μερικά μόνο από τα θέματα που επισημαίνονται στο ετήσιο βιβλίο είναι:

-Η ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την κοινωνική τους ένταξη όσο και για την οικονομική και πολιτική συνοχή της Ευρώπης

-Τα αποτελέσματα της έκτης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία παρέχει μια εις βάθος περιγραφή της τρέχουσας εμπειρίας των εργαζομένων στην Ευρώπη

-Το χάσμα των δύο φύλων στον τομέα της απασχόλησης, ένα ζήτημα που έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την οικονομία της ΕΕ

-Οι νέες μορφές απασχόλησης, οι οποίες δημιουργούν προκλήσεις και ευκαιρίες τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους

Το Eurofound παράγει ένα πλήθος εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές, τις πολιτικές απασχόλησης και τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή η έκδοση προσφέρει στους αναγνώστες όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το 2016.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.