Εκδήλωση: Μορφές ριζοσπαστικής πολιτικοποίησης και πολιτική βία στην Ελλάδα, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος, 2017 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

DSC04440Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Μορφές ριζοσπαστικής πολιτικοποίησης και πολιτική βία στην Ελλάδα» την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 14.00 – 17.00 στην Αίγλη του Ζαππείου.

Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε στα πλαίσια  του ερευνητικού έργου «Αντιμετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη» (ακρώνυμο RAD MONITOR, 2014-2017). Στόχος του προγράμματος ήταν να αξιολογήσει και να μεταφέρει την σχετική εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προκειμένου να σχεδιαστούν τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης της ριζοσπαστικοποίησης στη Βουλγαρία, στην Τσεχία και στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια του προγράμματος RAD MONITOR, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει εκπονήσει έρευνα για τα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης στην Ελλάδα και των ποικίλλων μορφών με τις οποίες αυτή εκδηλώνεται. Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου ήταν και η διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας και κατάλληλων δεικτών για την εκτίμηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης. Μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί, το πρόγραμμα RAD MONITOR επιχειρεί να ενισχύσει τις σχετικές δυνατότητες των αρχών επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Τα προτεινόμενα εργαλεία παρακολούθησης του φαινομένου ευελπιστούμε ότι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μια βάση για το σχεδιασμό και τη δημιουργία κατάλληλων πολιτικών και προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης.

DSC04452

DSC04467

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.