«Εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη»

Παρασκευή, 30 Μάρτιος, 2018 | Εκδόσεις

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κράτους δικαίου. Επιτρέπει στα άτομα να προστατεύονται από παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, να θεραπεύουν πολιτικά λάθη, να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας της εκτελεστικής εξουσίας και να υπερασπίζονται τον εαυτό τους σε ποινικές διαδικασίες.

Δημοσιευμένο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Εγχειρίδιο για το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη συνοψίζει τις βασικές ευρωπαϊκές νομικές αρχές στον τομέα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, με επίκεντρο το αστικό και το ποινικό δίκαιο. Επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τα σχετικά νομικά πρότυπα που έχουν τεθεί από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως μέσω της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμεύσει ως πρακτικός οδηγός για δικηγόρους, δικαστές και άλλους νομικούς που εμπλέκονται σε δικαστικές διαφορές στην ΕΕ και στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και για άτομα που εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με την απονομή δικαιοσύνης.

 

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.