ΕΕ-Κούβα: μια νέα αρχή

Τρίτη, 4 Ιούλιος, 2017 | Πολυμέσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ομαλοποιεί τη σχέση της με την Κούβα μέσα από μια πρώτη διμερή συμφωνία. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει ένας πολιτικός διάλογος και να διευκολυνθεί το εμπόριο και η συνεργασία.

Ευτυχώς, πρόκειται να ομαλοποιήσουμε τη σχέση μας με την Κούβα, που είναι τώρα σε αρχικό στάδιο. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα της σχέσης που θα πρέπει να αναπτύξουμε στο μέλλον. Ο βασικός στόχος είναι να πετύχουμε μια συμφωνία. Δηλαδή, να έχουμε έναν οδικό χάρτη, έναν πολιτικό διάλογο με μια χώρα τόσο σημαντική όπως η Κούβα. Η Κούβα είναι μικρή χώρα, αλλά έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία για τη Λατινική Αμερική και όλο τον κόσμο.

Το σπουδαιότερο είναι να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς η Κούβα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά, πώς μπορούμε να κάνουμε τη σχέση μας επωφελή για τους ανθρώπους της Κούβας, αλλά και της Ευρώπης.

Κατανοούμε ότι η υποστήριξη της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκών εταιρειών και της Κούβας, καθώς και ο διάλογος μεταξύ διανοουμένων, πανεπιστημίων, και η πιθανότητα ανταλλαγών μεταξύ Ευρωπαίων και Κουβανών σπουδαστών είναι κάτι καλό.

Πρόκειται να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων της Κούβας. Το ελπίζω. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να διεξαχθεί αρκετός διάλογος συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες στην Κούβα. Θέλουμε να μιλήσουμε στους Κουβανούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό στην κυριαρχία της χώρας, αλλά και με σταθερή θέση σε σχέση με τις αξίες που απαιτούμε και τις οποίες ζητάμε και από τους εαυτούς μας. Μεταξύ αυτών είναι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, η ελευθερία της έκφρασης, οι πολιτικές ελευθερίες. Πρέπει να μιλήσουμε στους Κουβανούς σχετικά με αυτές τις αξίες, και αυτό ακριβώς κάνουμε.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.