Εαρινό Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2016

Παρασκευή, 29 Ιούλιος, 2016 | NEA

Dossier 10 : Les objectifs communs : ajuster les prestations et les cotisations de manire ˆ faire partager de faon ŽquilibrŽe les consŽquences financires du vieillissement entre les gŽnŽrations. ©CE / EC

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Εαρινό Τακτικό Ευρωβαρόμετρο για το 2016.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν τη μετανάστευση και την τρομοκρατία ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ αυτή τη στιγμή, ενώ εκφράζουν τη στήριξή τους στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. Συνολικά ερωτήθηκαν 32.000 άτομα μεταξύ 21 και 31 Μαΐου 2016.

Το πλήρες δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά).

Τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου για την Ελλάδα είναι διαθέσιμα εδώ (στα αγγλικά – factsheets in English: Greece).

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.