Δυτικά Βαλκάνια: Το Συμβούλιο ζητεί ενισχυμένη συνεργασία για μετανάστευση και ασφάλεια

Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2020 | NEA

Photo by Siddhant Soni on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Στα συμπεράσματα ζητείται να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στα Δυτικά Βαλκάνια με στόχο:

-την υλοποίηση αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και διαχείρισης των συνόρων, την περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων ασύλου τους και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της επανεισδοχής και της επιστροφής

-την αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού

-την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και τις ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις και υβριδικές απειλές

Τα συμπεράσματα επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ, ιδίως με την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας με τους οργανισμούς της ΕΕ. Στα συμπεράσματα ζητείται επίσης να εξεταστεί η ανάπτυξη νέων εργαλείων, βάσει των υφιστάμενων ενωσιακών εργαλείων όπως το Eurodac, ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών εντός της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Siddhant Soni on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.