Διοργάνωση Θερινού Σχολείου Νέων Επιστημόνων «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Δίστομο – Στείρι 2016

Παρασκευή, 10 Ιούνιος, 2016 | ΕκπαίδευσηΕυκαιρίες σταδιοδρομίας στην ΕΕ

urban landscape, lonely tree and bike

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΔΕΕ) διοργανώνει το:

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Προκλήσεις για την Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμό και Διεθνή Πολιτική

Το Πρόγραμμα έχει ως κύριο σκοπό την κατάρτιση 20 νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Αειφορίας. Το Πρόγραμμα διαρκεί πέντε ημέρες, από 6 έως 10 Ιουλίου 2016 και θα λάβει χώρα στο Δίστομο και το Στείρι Βοιωτίας.

Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και την εις βάθος διερεύνηση των ζητημάτων της διασύνδεσης του Περιβάλλοντος σε σχέση με τους άλλους κεντρικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Οικονομία, Κοινωνία) αλλά και με οριζόντια ζητήματα κεντρικής σημασίας όπως ο πολιτισμός και η διεθνής πολιτική και εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα αναλυθούν ζητήματα νομικής και πολιτικής φύσεως, από ερευνητές του ΕΚεΠΕΚ αλλά και ερευνητές και στελέχη συνεργαζόμενων φορέων. Το θεωρητικό σκέλος των υπό εξέταση προβληματικών της Βιώσιμης Ανάπτυξης (βλ. ενδεικτικό πρόγραμμα) εξετάζεται λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν και παρουσιάζοντας όπου είναι δυνατόν εμπειρική μελέτη συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων.

Σε επίπεδο κατάρτισης, στόχος είναι ο συνδυασμός θεωρητικής και πρακτικής εξειδίκευσης. Σε επίπεδο ενημέρωσης / πληροφόρησης, έχει προβλεφθεί η διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε περιοχές φυσικού κάλλους με ιδιαίτερη αναφορά στη πολιτισμική ιστορία της περιοχής, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από ειδικευμένους επιστήμονες. Τέλος σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, το πρόγραμμα συμπληρώνεται με την προβολή ταινιών/ντοκιμαντέρ ευρύτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σχολιασμό και ανοιχτή συζήτηση.

Προβλέπεται ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων (150 ευρώ), η οποία αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας τους (διαμονή & διατροφή & μετακινήσεις). Με την περάτωση του Προγράμματος χορηγείται επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Στους Διδάσκοντες περιλαμβάνονται Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και ερευνητές, εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εκπροσώπων Μ.Μ.Ε.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επίπεδο αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα συναφή αντικείμενα.
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Αίτηση Συμμετοχής– Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 400 λέξεων, β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία, γ) αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως αγγλικής γλώσσας και δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η με 20η Ιουνίου 2016. Η υποβολή γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ekepek@panteion.gr (Αίτηση Συμμετοχής-Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Βιογραφικό σε αρχείο .doc ή .pdf και τα υπόλοιπα σε αρχείο .jpg).

Πληροφορίες καθημερινώς (κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων) από τις 12:00 έως τις 15:00, στο τηλέφωνο 210 9201832, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ekepek@panteion.gr και στην ιστοσελίδα www.ekepek.gr.

Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος
Καθηγητής Γρηγόρης Ι. Τσάλτας
Διευθυντής ΕΚεΠΕΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016
Δίστομο
Πρωί: άφιξη συμμετεχόντων στο Δίστομο
Απογευματινή Συνεδρία
-Επίσημη Έναρξη Εργασιών Θερινού Σχολείου
-1η Διάλεξη: Σχέση Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
-2η Διάλεξη: Οι Στόχοι της Χιλιετίας και οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
-Προβολή Ντοκιμαντέρ “The Spectre of Hope” (σκην. Paul Carlin, 2002) Σχολιασμός & Συζήτηση
Οργανωμένο Δείπνο

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016
Στείρι
Πρωινή Συνεδρία
-3η Διάλεξη: Κλιματική Αλλαγή και Προσαρμογή
-4η Διάλεξη: Ζητήματα Πολιτιστικής Κληρονομίας
-5η Διάλεξη: Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Γαλάζια Ανάπτυξη
-Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Ι. Μονή Οσίου Λουκά – Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO
Οργανωμένο Δείπνο

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016
Δίστομο
Πρωινή Συνεδρία
-6η Διάλεξη: Ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σύγχρονο Περιβάλλον
-7η Διάλεξη: Ζητήματα Μετανάστευσης και Περιβάλλον
-8η Διάλεξη: Προσφυγικό Ζήτημα στη Σύγχρονη Πραγματικότητα
Απογευματινή Συνεδρία
Ημερίδα στο Δίστομο με θέμα «Οι Πρόσφυγες στη Διεθνή Πολιτική»

Σάββατο 9 Ιουλίου 2016
Στείρι
Πρωινή Συνεδρία
-Διάλεξη 9η: Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη
-Διάλεξη 10η: Διάστημα και Αειφόρος Ανάπτυξη
-Διάλεξη 11η: Διαγεννεακή Δικαιοσύνη και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων
Απόγευμα: Εκδρομή (Αντίκυρα)

Κυριακή 10 Ιουλίου 2016
Δίστομο
Πρωινή Συνεδρία
Ανοιχτή Συζήτηση – Απολογισμός – Συμπεράσματα-Αξιολόγηση Σεμιναρίου-Τελετή λήξης – Αποφοίτηση
Απόγευμα: Αποχώρηση από το Δίστομο

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.