Δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Δευτέρα, 18 Μάιος, 2020 | NEA

Μετά την τελευταία απόφαση της Τουρκίας να αποστείλει πλωτό γεωτρύπανο σε νέα επιχείρηση γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, η ΕΕ υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει τη θέση της όπως ορίζεται με σαφήνεια σε προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως εκείνα του Ιουνίου 2019 και του Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η ΕΕ τάσσεται απολύτως αλληλέγγυα προς την Κύπρο και επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για διάλογο. Ζητήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και υφαλοκρηπίδας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με καλόπιστο διάλογο και διαπραγματεύσεις, στα πλαίσια του απόλυτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της επιδίωξης της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας.

.Σχετικά, εκφράζουμε εκ νέου ικανοποίηση για την πρόσκληση που απηύθυνε η κυβέρνηση της Κύπρου στην Τουρκία για διαπραγμάτευση καλή τη πίστει της θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ των οικείων ακτογραμμών τους.

Δυστυχώς, οι πιο πρόσφατες κλιμακούμενες ενέργειες της Τουρκίας κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Αποδοκιμάζουμε το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στα επανειλημμένα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παύση των εν λόγω δραστηριοτήτων και επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να απόσχει από τέτοιες ενέργειες και να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2018, η ΕΕ καταδικάζει την κλιμάκωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων κατοικημένων περιοχών και χωρικών υδάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η Τουρκία θα πρέπει να αποφεύγει να διατυπώνει απειλές και να προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αντ’ αυτού θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων, καθώς και όλων των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά, καθώς και να μην παραβιάζει την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στον εναέριο χώρο τους.

Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές και να απέχουν από κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η ΕΕ και η Τουρκία έχουν ισχυρό συμφέρον να βελτιώσουν τις σχέσεις τους μέσω ενός διαλόγου που θα αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Η αποχή από μονομερείς ενέργειες αποτελεί βασικό στοιχείο για την προώθηση του διαλόγου. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και την Ελλάδα, επαναλαμβάνει τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες σε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.