Δήλωση σχετικά με την παραίτηση του Λόρδου Χιλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου στον Αντιπρόεδρο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις

Δευτέρα, 27 Ιούνιος, 2016 | NEA

indexΟ Επίτροπος Λόρδος Χιλ, υπεύθυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ για την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Με μεγάλη μου λύπη αποδέχθηκα την απόφαση παραίτησης του Λόρδου Χιλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Λόρδος Χιλ είναι ένας έμπειρος πολιτικός για τον οποίο τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις πιστές υπηρεσίες που προσέφερε και τον επαγγελματισμό που επέδειξε ως μέλος της ομάδας μου.

Στις αρχές της εντολής της τρέχουσας Επιτροπής, ήθελα ο Βρετανός Επίτροπος να αναλάβει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκφράζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εμπιστοσύνη μου στο Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπούμαι ιδιαίτερα που η κατάσταση αυτή σήμερα αλλάζει. Προσπάθησα να μεταπείσω τον Λόρδο Χιλ ώστε να παραμείνει Επίτροπος. Θεωρώ ότι είναι ένας αληθινός Ευρωπαίος και όχι απλώς ο Βρετανός Επίτροπος. Εντούτοις, κατανοώ και σέβομαι την απόφασή του.

Το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχιστεί. Αφού συνομίλησα με τον κ. Μάρτιν Σουλτς, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησα από τον κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρο αρμόδιο για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ένωσης κεφαλαιαγορών. Υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου, ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις ήδη συντονίζει πολλούς από τους βασικούς φακέλους αυτού του χαρτοφυλακίου, όσον αφορά πολλές σημαντικές νομοθετικές προτάσεις στον τομέα αυτόν, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Καταθέσεων, σε στενή συνεργασία με άλλους Επιτρόπους, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Με την εμπειρία του, τις ειδικές του γνώσεις και την καλή του δικτύωση με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπουργούς Οικονομικών και Πρωθυπουργούς, ο Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις βρίσκεται στην ιδανική θέση για να εξασφαλίσει τη συνέχεια στο χαρτοφυλάκιο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ένωσης κεφαλαιαγορών».

Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ενημέρωσε τον κ. Μάρτιν Σουλτς, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την παραίτηση του Λόρδου Χιλ και για την πρόθεσή του να μεταφέρει το χαρτοφυλάκιο στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις, ώστε να γίνει δυνατή η πραγματοποίηση της σχετικής κοινοβουλευτικής διαβούλευσης (σημείο 7 της διοργανικής συμφωνίας-πλαισίου). Η παραίτηση του Λόρδου Χιλ θα ισχύει από τις 15 Ιουλίου (μεσάνυχτα), ενώ η απόφαση του Προέδρου Γιούνκερ για τη μεταφορά του χαρτοφυλακίου θα ισχύει από τις 16 Ιουλίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα πραγματοποιηθεί ομαλά η μεταφορά αυτού του σημαντικού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τις συνθήκες της ΕΕ, στην Επιτροπή πρέπει να υπάρχει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος. Ο Πρόεδρος Γιούνκερ είναι έτοιμος να συζητήσει σύντομα με τον Βρετανό Πρωθυπουργό σχετικά με τα πρόσωπα από τα οποία θα επιλεγεί το μέλος της Επιτροπής με βρετανική υπηκοότητα, καθώς και σχετικά με την ανάθεση ενδεχόμενου χαρτοφυλακίου.

Το άρθρο 17 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας. Από διαδικαστική άποψη, για τον διορισμό νέου μέλους της Επιτροπής με βρετανική υπηκοότητα απαιτείται κοινή συμφωνία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το Συμβούλιο Υπουργών, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 246 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπροσθέτως, η διοργανική συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής οφείλει να «εξετάσει με προσοχή» το αποτέλεσμα της διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Συμβουλίου για τον διορισμό του νέου Επιτρόπου (σημείο 6 της συμφωνίας-πλαισίου).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Σχετικές διατάξεις των συνθηκών

Άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράγραφος 3

  1. (…)

Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των γενικών τους ικανοτήτων και της προσήλωσής τους στην Ευρωπαϊκή ιδέα και μεταξύ προσωπικοτήτων που παρέχουν πλήρη εχέγγυα ανεξαρτησίας.

Η Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της με πλήρη ανεξαρτησία. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18, παράγραφος 2, τα μέλη της Επιτροπής δεν επιζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από κυβερνήσεις, θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα ή οργανισμούς. Απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την εκτέλεση του έργου τους

Άρθρο 246 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεύτερο εδάφιο

(…)

Το μέλος της Επιτροπής που παραιτήθηκε ή αποβίωσε, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από νέο μέλος της αυτής υπηκοότητας, το οποίο διορίζεται από το Συμβούλιο με κοινή συμφωνία με τον πρόεδρο της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 17, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(…)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Απόσπασμα της οικείας διάταξης από τη Συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σημεία 6 και 7:

(6)  Εφόσον παρίσταται ανάγκη να προβλεφθεί η αντικατάσταση ενός μέλους της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 246, δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξετάζει με προσοχή το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων του Κοινοβουλίου πριν δώσει τη συγκατάθεσή του στην απόφαση του Συμβουλίου.

Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει την διεκπεραίωση των διαδικασιών του με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ούτως ώστε να δοθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής η δυνατότητα να εξετάσει με προσοχή τη γνώμη του Κοινοβουλίου, πριν από το διορισμό του νέου μέλους της Επιτροπής.

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 246 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, όταν είναι σύντομο το εναπομένον διάστημα της θητείας της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξετάζει με προσοχή τη θέση του Κοινοβουλίου.

(7)  Εάν ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτίθεται να προβεί σε ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας τους σύμφωνα με το άρθρο 248 της ΣΛΕΕ, ενημερώνει το Κοινοβούλιο εγκαίρως για την διαβούλευση σε σχέση με τις αλλαγές αυτές· η απόφαση του Προέδρου να ανακατανείμει τα χαρτοφυλάκια μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή.

 

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.