Δικαστήρια εν συγκρίσει: Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2016

Δευτέρα, 9 Μάιος, 2016 | ΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

EUROPE DIRECT 1

Δημοσιευμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στο τομέα της δικαιοσύνης 2016 παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της ανεξαρτησίας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σκοπός του πίνακα είναι η παροχή βοήθειας στις εθνικές αρχές στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης τους, προσφέροντας τους συγκριτικά στοιχεία. Για πρώτη φορά, ο Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα ερευνών του Ευρωβαρόμετρου οι οποίες έχουν διεκπεραιωθεί με σκοπό την ενδελεχή εξέταση της πρόσληψης της δικαστικής αμεροληψίας στην Ευρώπη από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Η έκδοση αυτή χρησιμοποιεί επιπρόσθετα νέους δείχτες,  συγκεκριμένα στους τομείς της δικαστικής επιμόρφωσης,  της χρήσης ερευνών, της διαθεσιμότητας νομικής αρωγής και της ύπαρξης ποιοτικών προτύπων. Το παρόν  αρχείο περιλαμβάνει μια σειρά από γραφήματα ποσοτικών στοιχείων από τον Πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στο τομέα της Δικαιοσύνης για το 2016.