Διαχείριση αρκτικών συμφερόντων

Παρασκευή, 7 Απρίλιος, 2017 | Πολυμέσα


Με αφορμή την κλιματική αλλαγή και τις πιθανές πολιτικές εντάσεις, οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε συστάσεις σχετικά με τους τρόπους χρήσης των πόρων της Αρκτικής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την οικολογική καταστροφή.

Η πολική αρκούδα έχει λίγους φυσικούς θηρευτές, αλλά έναν θανάσιμο εχθρό: την κλιματική αλλαγή. Η Αρκτική αποτελεί το ενδιαίτημα της λευκής αρκούδας και άλλων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και το σπίτι πολλών αυτοχθόνων πληθυσμών, αλλά και τεράστιων, περιζήτητων αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου.

Τις επόμενες δεκαετίες, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πιθανό να αλλάξει δραματικά την Αρκτική. Το κάλυμμα πάγου της Αρκτικής έχει έκταση πάνω από 4 εκατομμύρια ναυτικά μίλια, αλλά λιώνει γρήγορα. Δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα πολλά από τα αποθέματα αερίου και πετρελαίου στην Αρκτική, αλλά υπολογίζεται ότι μπορεί να αντιπροσωπεύουν έως και 25% των παγκόσμιων φυσικών πόρων. Αν λάβουμε υπόψη και τις νέες θαλάσσιες διαδρομές, που θα μπορούσαν να είναι πλωτές για το μισό χρόνο μέχρι το 2035, θα είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί αυξάνεται η γεωπολιτική σημασία της περιοχής. Οι διεθνείς εντάσεις ενδέχεται επίσης να αυξηθούν και πολλοί ευρωβουλευτές ανησυχούν για την παρουσία του ρωσικού στρατού. Για το μέλλον, πρέπει να τηρήσουμε τη διεθνή νομοθεσία με απόλυτη σαφήνεια και συνέπεια σε ό,τι αφορά επίσης την Αρκτική. Επειδή είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή λόγω των αυξανόμενων οικονομικών συμφερόντων και του ανταγωνισμού. Οι ευρωβουλευτές στις επιτροπές Περιβάλλοντος και Εξωτερικών Υποθέσεων έχουν τονίσει την ανάγκη για αποφυγή της στρατιωτικοποίησης στην Αρκτική. Η έκθεσή τους προτείνει μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Κατά τους νομοθέτες, η προσέγγιση αυτή είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλισθεί η επιβίωση της πολικής αρκούδας… και να μετριασθεί ο ανθρώπινος αντίκτυπος σε μια περιοχή που ρυθμίζει το κλίμα του πλανήτη μας στο σύνολό του.

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.