Δελτίο Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων για την κοινωνική Ευρώπη, τη δίκαιη εργασία και την ανάπτυξη

Τετάρτη, 6 Δεκέμβριος, 2017 | NEA

Η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. σχετίζεται με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης σε όλα τα Κράτη Μέλη σε συνάρτηση με τις προκλήσεις της συνεχώς γηραιότερης κοινωνίας, της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης. Η κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. είναι καταγεγραμμένη ήδη στις συνθήκες της Ε.Ε. από το 1958 και βασισμένη στην πεποίθηση οτι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη.

Στην πρόσφατη Κοινωνική Συνάντηση στο Gothenburg, η οποία εστίασε στην προώθηση δίκαιης εργασίας και ανάπτυξης, η προεδρεία του Συμβουλίου της Ε.Ε. υπέγραψε την διακήρυξη του Ευρωπαικού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα  εκ μέρους των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, το ενημερωτικό δελτίο του Νοεμβρίου 2017 της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. παρουσιάζει μια συλλογή από θέματα σε διάφορες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων: Εργασία και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη 2017Κοινωνική Κινητικότητα στην Ε.Ε.  και Η περιοχή μου, η Ευρώπη μου, το μέλλον μας. .