Εκδόσεις

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη – Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ

Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2013
Ο Οδηγός αυτός μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματα που έχετε ως Ευρωπαίος πολίτης, όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, και να σας προσφέρει πρακτικές συμβουλές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη έκδοση βασίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2013.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Επισκόπηση 2012

Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2013
Σε αυτή την επισκόπηση του έργου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καταγράφονται  δέκα υποθέσεις που περατώθηκαν το 2012 και συνιστούν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Έξι από αυτές άπτονται θεμάτων διαφάνειας, ενώ μία αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης ζητήματα προσλήψεων, σεβασμού προς τους πολίτες και αποζημιώσεων. Επιπλέον, αναδεικνύονται οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός, καθώς και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Άσυλο, τα Σύνορα και τη Μετανάστευση

Τετάρτη, 12 Ιούνιος, 2013
Στις 11 Ιουνίου ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσίευσαν ένα Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Άσυλο, τα Σύνορα και τη Μετανάστευση, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τους δύο οργανισμούς.

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τεύχος 35 (Μάιος 2013)

Πέμπτη, 16 Μάιος, 2013
Στο τεύχος αυτό μάθετε περισσότερα για: - την Ευφυή Ενέργεια-Ευρώπη - επιδοτούμενες δράσεις για τον πολιτισμό και τη νεολαία - συνέδρια για έξυπνες, δημιουργικές και αειφόρες πόλεις - την πολιτική συνοχής της ΕΕ και την οικονομική κρίση - τις επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ - τις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των ευρωπαΪκών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 - βέλτιστες πρακτικές πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - αναπτυξιακές συνεργασίες ευρωπαϊκών ΟΤΑ Για να διαβάσετε το Δελτίο πατήστε εδώ. Υπενθυμίζεται ότι για το συνεχή εμπλουτισμό του ...

Panorama Inforegio No. 45 – Άνοιξη 2013

Δευτέρα, 29 Απρίλιος, 2013
Η νέα έκδοση του περιοδικού Panorama Inforegio εστιάζει στο ρόλο της πολιτικής συνοχής για την επιστροφή της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η πολιτική συνοχής αποτελεί το επενδυτικό σκέλος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μέσω της κεφαλαιοποίησης των περιφερειακών πλεονεκτημάτων. Μελλοντικά, η πολιτική θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα επιτεύγματα των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα εστιάσει στη βιώσιμη επένδυση με πιο ...

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση – Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν είναι ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ' ό,τι αν ενεργούσαν μεμονωμένα....

Έχετε πρόβλημα με την ΕΕ; Ποιος μπορεί να σας βοηθήσει;

Τετάρτη, 13 Μάρτιος, 2013
Το φυλλάδιο αυτό που εξέδωσε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους φορείς, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να ζητήσετε πληροφορίες και συμβουλές ή να υποβάλλετε κάποια καταγγελία, σε περίπτωση που έρθετε αντιμέτωποι με προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Για να προμηθευτείτε ένα ή περισσότερα αντίτυπα της έκδοσης αυτής επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 7257 125 ...

Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2012
Το Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναπτύσσει ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος για τους ελληνικούς ΟΤΑ. Εμπλουτίζεται συνεχώς με καλές πρακτικές και διεθνείς δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και προβάλλει θέματα που αφορούν σε διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια τους, αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα των ΟΤΑ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στο 31ο τεύχος του δελτίου, μέσα από τις επιμέρους θεματικές ενότητες του, αναπτύσσονται ενδεικτικά τα κάτωθι: -Επιδότηση διεθνών ...

Ο κόσμος είναι δικός σας – Οδηγός εξαγωγών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος, 2012
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  εξέδωσαν τη νέα έκδοση με τίτλο ''Οδηγός Εξαγωγών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις''. Η Αντιπροσωπεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των εξαγωγών για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτή με σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενημερωθούν, να εξελιχθούν, να εξάγουν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Το περιεχόμενο ...

Οδηγός για τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδας

Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος, 2012
Ο Οδηγός αυτός που εκδόθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρουσιάζει το ρόλο και το έργο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) στην Ελλάδα, τα οποία αποτελούν τμήμα του δικτού Europe Direct. Ο Οδηγός διατίθεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Για να κατεβάσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο ή να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΤ, απ' όπου μπορεί να προμηθευτείτε έντυπα αντίτυπα, πατήστε εδώ.

Σελίδα 10 απο 14« Πρώτη...89101112...Τελευταία »