NEA

Πόσο ασφαλείς είναι οι δρόμοι μας;

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2015
Μετά από δύο χρόνια σταθερής μείωσης του αριθμού των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης, οι πρώτες εκθέσεις σχετικά με τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2014 είναι απογοητευτικές. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το ποσοστό των νεκρών από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 1 % περίπου σε σύγκριση με το 2013.  Το 2012 και το 2013, αντιθέτως, το ποσοστό της μείωσης ήταν ...

Πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια

Τετάρτη, 18 Μάρτιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος δράσης της για την πάταξη της εταιρικής φοροαποφυγής και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ. Βασικό στοιχείο της εν λόγω δέσμης είναι η πρόταση για καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές τους αποφάσεις (tax rulings). Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται ότι στερεί από τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ...

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις: βελτιώθηκαν οι προοπτικές, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Πέμπτη, 5 Φεβρουάριος, 2015
Για πρώτη φορά μετά το 2007, οι οικονομίες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να σημειώσουν και πάλι ανάπτυξη φέτος, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί συγκρατημένα στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, και στη συνέχεια να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2016. Η ανάπτυξη φέτος προβλέπεται να φθάσει το 1,7% στο σύνολο της ΕΕ και το 1,3% στην ...

Ανακοίνωση του Δικαστηρίου της ΕΕ για το Πρόγραμμα «Outright Monetary Transactions» της ΕΚΤ

Δευτέρα, 19 Ιανουάριος, 2015
Το 2010, η παγκόσμια οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει το 2008 μετατράπηκε σε κρίση δημοσίου χρέους σε διάφορα κράτη της ζώνης του ευρώ. Το καλοκαίρι του 2012, οι αμφιβολίες των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα του ενιαίου νομίσματος είχαν ως συνέπεια την κατά τα φαινόμενα ανεξέλεγκτη αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου που επιβάλλονταν στα κρατικά ομόλογα των κρατών αυτών και τη διαμόρφωση ενός επισφαλούς χρηματοπιστωτικού τοπίου. Η εξαιρετική αυτή κατάσταση έθετε υπό ...

Νέα εποχή στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ

Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος, 2014
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2014, 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα ισχύουν για τις πράξεις στον τομέα αυτό οι κανονικές εξουσίες της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στους άλλους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, επειδή θα αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί στον δικαστικό έλεγχο που ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει εάν δεν εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Frans Timmermans εξήγησε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για την ποινική δικαιοσύνη και τις αστυνομικές αρχές στην ΕΕ: «Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ενιαία αγορά και οικονομική και νομισματική ένωση· προσφέρει επίσης στους πολίτες της έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα οι πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ορίζονται ως ισότιμες με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ. Αυτό αποτελεί πρόοδο, διότι οι εν λόγω πολιτικές γίνονται πιο διαφανείς και δημοκρατικές. Στο εξής, οι δικαστικοί έλεγχοι από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξουσίες της Επιτροπής για την επιβολή του νόμου θα ασκούνται επίσης με μέτρα αστυνομικής συνεργασίας και με πράξεις στον τομέα του ποινικού δικαίου, ενισχύοντας έτσι τα δικαιώματα των πολιτών και την ασφάλεια δικαίου.» Μέχρι σήμερα η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ήταν το τελευταίο υπολειπόμενο μέρος του τρίτου πυλώνα της ενωσιακής νομοθεσίας, ο οποίος κάλυπτε κάποτε ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η μετατροπή του άρχισε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η πενταετής μεταβατική περίοδος έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προετοιμάσουν λεπτομερώς αυτή την αλλαγή και να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση σε έναν νέο τρόπο νομοθέτησης και δικαστικού ελέγχου στον τομέα αυτόν.

Επενδυτικό πακέτο 315 δις Ευρώ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος, 2014
Με λίγα λόγια Στις 26 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 1 - Γιατί χρειάζεται η ΕΕ ένα επενδυτικό σχέδιο;) - τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυημένoυ με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία (2015-2017)· - την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο· - τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια. Σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να προσθέσουν την επόμενη τριετία 330 — 410 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και να δημιουργήσουν έως και 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Όλο το επενδυτικό σχέδιο αναλυτικά Ειδικότερα, το νέο επενδυτικό σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1. Κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 2 - Από πού προέρχονται τα χρήματα;) Το Επενδυτικό Σχέδιο θα απελευθερώσει, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία (2015-2017). Σε μια εποχή κατά την οποία σπανίζουν οι δημόσιοι πόροι αλλά υπάρχει οικονομική ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ή εταιρειών, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί, το στοίχημα είναι να σπάσει ο φαύλος κύκλος της έλλειψης εμπιστοσύνης και των ανεπαρκών επενδύσεων. Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει μια έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης — όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα χρησιμοποιείται για να κινητοποιεί πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για περισσότερη διαφάνεια

Τετάρτη, 26 Νοέμβριος, 2014
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ώθηση στη διαφάνεια, με τη δέσμευση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που συναντώνται με τους πολιτικούς ηγέτες και ανώτερους υπαλλήλους της και να παρέχει ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της θητείας της, η Επιτροπή Juncker εκπληρώνει την υπόσχεση του Προέδρου για μια πιο ανοικτή και διαφανή Επιτροπή, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση για την επόμενη πενταετία. «Ακόμα και αν επιτελούσαμε το έργο μας στο ακέραιο, δεν θα είχε καμία αξία αν δεν κερδίσουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών για τους οποίους εργαζόμαστε. Ας είμαστε πιο διαφανείς, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ας αποδείξουμε πως αυτή τη φορά η κατάσταση είναι όντως διαφορετική και ότι μαζί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και να ανανεώσουμε την Ευρώπη.», δήλωσε για το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κος Jean-Claude Juncker. Διαφάνεια των συναντήσεων   Η Επιτροπή συμφώνησε σε ένα κοινό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν για τους Επιτρόπους, τα ιδιαίτερα γραφεία τους, καθώς και τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της, εντός δύο εβδομάδων από κάθε συνάντηση, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες συνάντησης, τα ονόματα των οργανώσεων και των αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν στις συναντήσεις και τα θέματα συζήτησης των διμερών συναντήσεών της.

6,4 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζόμενους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» προτείνει η Επιτροπή

Τρίτη, 11 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κυρία Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Αργή ανάκαμψη δείχνουν οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής

Τρίτη, 4 Νοέμβριος, 2014
Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους τόσο στην ΕΕ συνολικά όσο και στην Ευρωζώνη. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% στην ΕΕ και στο 0,8% στην Ευρωζώνη για ολόκληρο το 2014. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του 2015, στο 1,5% και 1,1% αντίστοιχα, χάρη στη βελτίωση της εξωτερικής και της εγχώριας ζήτησης. Το 2016 αναμένεται να επιταχυνθεί ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στο 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα, χάρη στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα (κατόπιν της συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της περαιτέρω προόδου προς την τραπεζική ένωση), και στις πρόσφατες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Ο Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, δήλωσε σχετικά: «Οι συνθήκες στην οικονομία και την απασχόληση δεν βελτιώνονται αρκετά γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τους πόρους που διαθέτει για να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα προτείνουμε ένα πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 300 δισ. ευρώ για να δώσουμε ώθηση και να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη. Η επιτάχυνση του ρυθμού των επενδύσεων είναι ο μοχλός για την οικονομική ανάκαμψη.» Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μία μοναδική απλή απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να δράσουμε σε τρία μέτωπα: αξιόπιστες δημοσιονομικές πολιτικές, φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναγκαίες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες των κρατών μελών και στις περιφέρειές μας για να δημιουργήσουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να δώσουμε πραγματική ώθηση στην απασχόληση για τους πολίτες μας». Η οικονομική ανάκαμψη, που άρχισε το δεύτερο τρίμηνο του 2013, παραμένει ασταθής και η οικονομική δυναμική σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Το επίπεδο εμπιστοσύνης είναι χαμηλότερο από ό, τι ήταν την άνοιξη, εξαιτίας των αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων και των λιγότερο ευνοϊκών παγκόσμιων οικονομικών προοπτικών. Παρά τις ευνοϊκές δημοσιονομικές συνθήκες, η οικονομική ανάκαμψη το 2015 θα είναι αργή. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι συνέπειες της κρίσης, δηλαδή υψηλή ανεργία, υψηλό χρέος και χαμηλό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, μπορούν να εξαλειφθούν μόνο σταδιακά. Η πρόσφατη εμπεριστατωμένη αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε την αβεβαιότητα σχετικά με την ευρωστία του τραπεζικού τομέα και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης θα πρέπει συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2016 η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω χάρη στην αύξηση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης και τη συνέχιση μιας ιδιαίτερα χαλαρής νομισματικής πολιτικής συνδυασμένης με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης.

Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές των τραπεζών στα ταμεία εξυγίανσης

Δευτέρα, 3 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από λίγο καιρό πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, καθώς και σχέδιο πρότασης εκτελεστικής πράξης του Συμβουλίου, για τον υπολογισμό των εισφορών των τραπεζών στα εθνικά ταμεία εξυγίανσης και στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης αντίστοιχα (IP/13/674). Ο Μισέλ Μπαρνιέ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, δήλωσε για το θέμα: «Για να ξεπεράσουμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να πληρώνουν μόνες τους, όταν έχουν προβλήματα, και να μην επιβαρύνουν τους φορολογουμένους. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ταμεία εξυγίανσης που χρηματοδοτούνται από τον τραπεζικό τομέα, που εγκρίναμε σήμερα, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Η επιλεγείσα προσέγγιση είναι δίκαιη, δεδομένου ότι κάθε τράπεζα θα συμβάλλει ανάλογα με το μέγεθός της και το προφίλ κινδύνου, ενώ για τις μικρότερες τράπεζες θα ισχύει ειδικό καθεστώς εισφορών. Επιπλέον, αυτοί οι νέοι κανόνες προλειαίνουν το έδαφος για ένα λειτουργικό Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, βασικό στοιχείο της Τραπεζικής Ένωσης». Με τα κείμενα που εγκρίθηκαν, η Επιτροπή υλοποιεί την εντολή που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να καθορίσει τη μεθοδολογία για τις εισφορές των τραπεζών, προκειμένου να επιτευχθούν τα επίπεδα-στόχοι για τα ταμεία εξυγίανσης, τα οποία ορίζουν η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών και ο κανονισμός για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Σελίδα 90 απο 103« Πρώτη...102030...8889909192...100...Τελευταία »