NEA

Με ποιον τρόπο επηρεάζουν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι τις ευάλωτες ομάδες στην Ευρώπη;

Κυριακή, 21 Απρίλιος, 2019
Απαιτείται στοχευμένη δράση για την καλύτερη προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των απόρων, των ηλικιωμένων και των παιδιών, από περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ηχορρύπανση και οι ακραίες θερμοκρασίες. Η Aleksandra Kazmierczak, ειδικός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εξηγεί τα βασικά πορίσματα της νέας έκθεσης του ΕΟΠ, η οποία αξιολογεί τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνικών και δημογραφικών ανισοτήτων και ...

Επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ παρουσιάζουν για πρώτη φορά την εικόνα μαύρης οπής

Τρίτη, 16 Απρίλιος, 2019
Η Επιτροπή αποκαλύπτει την πρώτη εικόνα μαύρης οπής που ελήφθη από το «Event Horizon Telescope», παγκόσμια επιστημονική συνεργασία στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη παρέχει οπτική απόδειξη όσον αφορά την ύπαρξη μαύρων οπών και διευρύνει τα σύνορα της σύγχρονης επιστήμης. Η πρώτη παρατήρηση μαύρης οπής είναι αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας διεθνούς ...

Προσεχώς στο Στρασβούργο: από την ενίσχυση των συνόρων της ΕΕ στην προστασία για τους καταγγέλλοντες.

Τρίτη, 16 Απρίλιος, 2019
[video width="1072" height="608" mp4="http://europedirect.eliamep.gr/wp-content/uploads/2019/04/Coming_up_in_Strasbourg__from_strengthening_EU_borders_to_protecting_whistleblowers._Greek_EuroparlTV_HD_4000_EL.mp4"][/video] Η προστασία των καταναλωτών, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και οι εξελίξεις για το Brexit είναι μόνο μερικά από τα θέματα της ατζέντας για αυτή την εβδομάδα. Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος Στις 16 Απριλίου, οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν νέους κανόνες που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. Οι κανόνες απαγορεύουν κάθε μορφής αντίποινα για την καταγγελία παράνομων δραστηριοτήτων και διασφαλίζουν ...

Ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη: Το Συμβούλιο συγκροτεί ομάδα σοφών υψηλού επιπέδου

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για τη σύσταση ομάδας σοφών υψηλού επιπέδου σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη. Η ομάδα θα προεδρεύεται από τον Thomas Wieser και θα περιλαμβάνει 8 ανεξάρτητα μέλη. Θα πρέπει να υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2019, έκθεση στην οποία θα περιγράφονται τα προβλήματα και οι δυνατότητες εξορθολογισμού του τρόπου χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και θα προτείνονται πιθανές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του υπάρχοντος πλαισίου. Η ...

Εκδήλωση: «20 Χρόνια Ευρώ: Απολογισμός και Προοπτικές»

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος και τον εορτασμό της "Ημέρας της Ευρώπης", τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν την ανοιχτή συζήτηση με τίτλο: «20 Χρόνια Ευρώ: Απολογισμός και Προοπτικές», την Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Ο.Π.Α.

Το Facebook ανταποκρίνεται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών προστασίας των καταναλωτών να αλλάξει τους όρους χρήσης του και να διασαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των καταναλωτών.

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τους επικαιροποιημένους όρους και υπηρεσίες του Facebook. Οι επικαιροποιημένοι αυτοί όροι εξηγούν πλέον σαφώς τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών της για να αναπτύξει δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ (γενικών χαρακτηριστικών των χρηστών), στοχοθετώντας τη διαφήμιση για τη χρηματοδότησή της.

Βιώσιμη ανάπτυξη: συμπεράσματα του Συμβουλίου

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Το Συμβούλιο εξέδωσε χθες συμπεράσματα σχετικά με το πώς εφαρμόζεται από την ΕΕ το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο θεσπίστηκε το 2015 και περιλαμβάνει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ). Η λεγόμενη Ατζέντα του 2030 έχει οριζόντιο χαρακτήρα και συνεπώς η εφαρμογή της απαιτεί διατομεακή προσέγγιση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Νωρίτερα εφέτος, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Προς μια ολοένα και πιο βιώσιμη Ένωση έως το 2030», στο οποίο τα συμπεράσματα αποτελούν ανταπόκριση.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Η Επιτροπή παρουσίασε τα επόμενα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζοντας το έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου. Με βάση τις εργασίες της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε τον Ιούνιο του 2018, η Επιτροπή δρομολογεί μια πιλοτική φάση για να εξασφαλίσει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) είναι δυνατό να εφαρμοστούν στην πράξη. Η Επιτροπή καλεί τον βιομηχανικό κλάδο, τα ...

Ετοιμότητα για το Brexit: Οι προετοιμασίες της ΕΕ συμβάλλουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Στο πλαίσιο των εργασιών της για την ετοιμότητα και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκη ενόψει του Brexit, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει διάφορα μέτρα για την προστασία των πολιτών της ΕΕ και των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης, εξακολουθεί να είναι πιθανή η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία.

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προσωπική εμπειρία στη δημοσιογραφία της ΕΕ

Πέμπτη, 11 Απρίλιος, 2019
Από τις 8 Απριλίου, οι φοιτητές δημοσιογραφίας καλούνται να υποβάλουν αίτηση εδώ για το πρόγραμμα «Youth4S» 2019. Θα πρέπει να στείλουν τις καλύτερές τους λέξεις ή εικόνες σχετικά με ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο, ώστε να κερδίσουν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες και να καλύψουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών 2019 τον Οκτώβριο, την κύρια εκδήλωση της Ευρώπης για την πολιτική συνοχής, η οποία συγκεντρώνει πολλά ενωσιακά, εθνικά και τοπικά πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους από ολόκληρη την Ευρώπη.

Σελίδα 5 απο 219« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.