NEA

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για βελτίωση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που την καθιστά πιο εύχρηστη ενώ διευκολύνει τους Ευρωπαίους να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία.  

Η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια/Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες – Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Περίπου το 70% της νομοθεσίας της ΕΕ και το 80% των κονδυλίων της ΕΕ υλοποιείται σε υποεθνικό επίπεδο, γεγονός που παρέχει στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις τη δυνατότητα να ενεργούν ως καταλύτες αλλαγής και να διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει πιλοτικό έργο με τίτλο «Η επιστήμη συναντά τα κοινοβούλια/Η επιστήμη συναντά τις περιφέρειες» («SmP/SmR») το 2018 για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της πρωτοβουλίας σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα βοηθά τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την κάθε εκδήλωση, θα παρέχει επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, θα εντοπίζει τους συμμετέχοντες τόσο από τις δικές του τάξεις όσο και από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και θα προωθεί τις εκδηλώσεις μέσω των διαύλων επικοινωνίας του.

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται ενίσχυση στην παράταση της σύμβασης παραχώρησης του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών αξίας 1,1 δισ. ευρώ

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επέτρεψε στην Ελλάδα να παρατείνει για 20 χρόνια τη σύμβαση παραχώρησης που έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΔΑΑ για την εκμετάλλευση του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών. Το τίμημα που θα καταβάλει η ΔΑΑ για την παράταση τηρεί τους όρους της αγοράς και, ως εκ τούτου, η ΔΑΑ δεν λαμβάνει αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση....

Νέοι κανόνες για τους προσωρινούς ελέγχους στα εθνικά σύνορα εντός Σένγκεν

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Σημαντικότερα Σημεία: -Οι προσωρινοί έλεγχοι στα σύνορα περιορίζονται σε πρώτη φάση σε δύο μήνες αντί για έξι -Η μέγιστη περίοδος ελέγχων στα σύνορα περιορίζεται σε ένα έτος αντί για δύο -Περισσότερες διασφαλίσεις εάν υπάρχει παράταση στην περίοδο των ελέγχων Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν θα πρέπει να περιοριστούν στο ένα έτος κατ' ανώτατο όριο, αντί για δύο που ισχύει τώρα, τονίζει το ...

Η Επιτροπή παρουσιάζει την απάντησή της στον αντισημιτισμό, καθώς και έρευνα που δείχνει ότι ο αντισημιτισμός είναι σε άνοδο στην ΕΕ

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε νέα έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία 9 στους 10 Εβραίους της Ευρώπης αισθάνονται ότι ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με τον αντισημιτισμό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά: Το 85 % των Εβραίων της Ευρώπης θεωρούν ...

Ένα τραγούδι για την Ευρώπη

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2018
Τι ενώνει έναν έφηβο από την Ελλάδα με έναν έφηβο από τη Γαλλία ή τη Λετονία; Η σίγουρη απάντηση είναι η μουσική, είτε αυτή είναι ροκ, είτε μέταλ, είτε πανκ, είτε χιπ-χοπ. Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τη μεγάλη ανοιχτή συναυλία με τίτλο «Ένα τραγούδι για την Ευρώπη» που διοργανώνουν το φεστιβάλ Schoolwave και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στη συναυλία μετέχουν επιλεγμένα συγκροτήματα από το Schoolwave , τα οποία θα γράψουν ένα τραγούδι για την Ευρώπη που ονειρεύονται ή θα κάνουν μια διασκευή του Ύμνου της Ευρώπης (τη γνωστή ''Ωδή στη χαρά'' του Μπετόβεν). Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2019 στην Αθήνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου).

Μια Ευρώπη που σας ακούει: Διάλογοι με τους πολίτες και διαβουλεύσεις με τους πολίτες

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018
Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια έκθεση προόδου για τους διαλόγους με τους πολίτες και τις διαβουλεύσεις με τους πολίτες. Η έκθεση βασίζεται σε συνεισφορές από τους πολίτες και θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ στις 13-14 Δεκεμβρίου 2018. Από την αρχή της θητείας της Επιτροπής Γιούνκερ, 160 000 πολίτες όλων των εθνικοτήτων, ηλικιών, φυλών, θρησκειών και από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα έχουν λάβει μέρος σε πάνω από 1 200 διαλόγους με τη μορφή δημόσιων συζητήσεων σε δημαρχεία, πανεπιστήμια, εργοστάσια και άλλους χώρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνυμα των πολιτών είναι ηχηρό: Οι Ευρωπαίοι θέλουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την καλύτερη προστασία των παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018
Οι υπουργοί Δικαιοσύνης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση των κανόνων που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών. Οι νέοι κανόνες θα επιταχύνουν τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες και θα διασφαλίσουν ότι το συμφέρον του παιδιού θα λαμβάνεται πάντοτε υπόψη. Ο αριθμός των διεθνών διαζυγίων στην ΕΕ αγγίζει σήμερα τα 140 000 περίπου, ετησίως, ενώ υπάρχουν έως και 1 800 υποθέσεις απαγωγής τέκνου από γονέα εντός της ΕΕ.

Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης «με τη σφραγίδα της Ευρώπης»

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018
Η Επιτροπή, στη συνέχεια της ανακοίνωσης της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI/ΤΝ), η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018, παρουσιάζει ένα συντονισμένο σχέδιο που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ ...

Η Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν σύγχρονο, ισορροπημένο και δίκαιο προϋπολογισμό της ΕΕ για το μέλλον.

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος, 2018
Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της ενθαρρυντικής προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και απευθύνει έκκληση στους ηγέτες να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική. Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13-14 Δεκεμβρίου είναι μια κρίσιμη στιγμή για ...

Σελίδα 5 απο 179« Πρώτη...34567...102030...Τελευταία »