NEA

Ασφάλεια για τους καταναλωτές: σχεδόν 2500 επικίνδυνα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ το 2014

Παρασκευή, 27 Μάρτιος, 2015
Εδώ και 12 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.

Επένδυση σε μια ανοικτή και ασφαλή Ευρώπη :1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το άσυλο, τη μετανάστευση, την ένταξη και την ασφάλεια

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 25 Μαρτίου 22 νέα πολυετή εθνικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) για την περίοδο 2014-2020. Εντός του τρέχοντος έτους θα εγκριθούν και άλλα 36 εθνικά προγράμματα. Αυτές οι δύο πτυχές χρηματοδότησης της ΕΕ ενισχύουν τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης, της ένταξης και της ...

Πόσο ασφαλείς είναι οι δρόμοι μας;

Πέμπτη, 26 Μάρτιος, 2015
Μετά από δύο χρόνια σταθερής μείωσης του αριθμού των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης, οι πρώτες εκθέσεις σχετικά με τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα το 2014 είναι απογοητευτικές. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, το ποσοστό των νεκρών από τροχαία ατυχήματα μειώθηκε κατά 1 % περίπου σε σύγκριση με το 2013.  Το 2012 και το 2013, αντιθέτως, το ποσοστό της μείωσης ήταν ...

Πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια

Τετάρτη, 18 Μάρτιος, 2015
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφάνεια, στο πλαίσιο του φιλόδοξου προγράμματος δράσης της για την πάταξη της εταιρικής φοροαποφυγής και του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ. Βασικό στοιχείο της εν λόγω δέσμης είναι η πρόταση για καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις φορολογικές τους αποφάσεις (tax rulings). Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται ότι στερεί από τους δημόσιους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ...

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις: βελτιώθηκαν οι προοπτικές, αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν

Πέμπτη, 5 Φεβρουάριος, 2015
Για πρώτη φορά μετά το 2007, οι οικονομίες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να σημειώσουν και πάλι ανάπτυξη φέτος, σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του έτους, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί συγκρατημένα στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, και στη συνέχεια να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2016. Η ανάπτυξη φέτος προβλέπεται να φθάσει το 1,7% στο σύνολο της ΕΕ και το 1,3% στην ...

Ανακοίνωση του Δικαστηρίου της ΕΕ για το Πρόγραμμα «Outright Monetary Transactions» της ΕΚΤ

Δευτέρα, 19 Ιανουάριος, 2015
Το 2010, η παγκόσμια οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει το 2008 μετατράπηκε σε κρίση δημοσίου χρέους σε διάφορα κράτη της ζώνης του ευρώ. Το καλοκαίρι του 2012, οι αμφιβολίες των επενδυτών ως προς τη βιωσιμότητα του ενιαίου νομίσματος είχαν ως συνέπεια την κατά τα φαινόμενα ανεξέλεγκτη αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου που επιβάλλονταν στα κρατικά ομόλογα των κρατών αυτών και τη διαμόρφωση ενός επισφαλούς χρηματοπιστωτικού τοπίου. Η εξαιρετική αυτή κατάσταση έθετε υπό ...

Νέα εποχή στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ

Δευτέρα, 1 Δεκέμβριος, 2014
Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου 2014, 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, θα ισχύουν για τις πράξεις στον τομέα αυτό οι κανονικές εξουσίες της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στους άλλους τομείς της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, επειδή θα αρθούν οι σημερινοί περιορισμοί στον δικαστικό έλεγχο που ασκείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει εάν δεν εφαρμόζεται σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία συμφωνήθηκε ομόφωνα από τα κράτη μέλη. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Frans Timmermans εξήγησε τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και για την ποινική δικαιοσύνη και τις αστυνομικές αρχές στην ΕΕ: «Η Ευρώπη δεν είναι μόνο ενιαία αγορά και οικονομική και νομισματική ένωση· προσφέρει επίσης στους πολίτες της έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα οι πολιτικές δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ορίζονται ως ισότιμες με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ. Αυτό αποτελεί πρόοδο, διότι οι εν λόγω πολιτικές γίνονται πιο διαφανείς και δημοκρατικές. Στο εξής, οι δικαστικοί έλεγχοι από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξουσίες της Επιτροπής για την επιβολή του νόμου θα ασκούνται επίσης με μέτρα αστυνομικής συνεργασίας και με πράξεις στον τομέα του ποινικού δικαίου, ενισχύοντας έτσι τα δικαιώματα των πολιτών και την ασφάλεια δικαίου.» Μέχρι σήμερα η αστυνομική και η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ήταν το τελευταίο υπολειπόμενο μέρος του τρίτου πυλώνα της ενωσιακής νομοθεσίας, ο οποίος κάλυπτε κάποτε ολόκληρο τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η μετατροπή του άρχισε με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η πενταετής μεταβατική περίοδος έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προετοιμάσουν λεπτομερώς αυτή την αλλαγή και να εξασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση σε έναν νέο τρόπο νομοθέτησης και δικαστικού ελέγχου στον τομέα αυτόν.

Επενδυτικό πακέτο 315 δις Ευρώ για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μείωση της ανεργίας

Παρασκευή, 28 Νοέμβριος, 2014
Με λίγα λόγια Στις 26 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ύψους 315 δισ. ευρώ, με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Το Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις κύριους άξονες (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 1 - Γιατί χρειάζεται η ΕΕ ένα επενδυτικό σχέδιο;) - τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), εγγυημένoυ με δημόσιο χρήμα, για την πραγματοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία (2015-2017)· - την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου διαύλου έργων σε συνδυασμό με ένα πρόγραμμα βοήθειας, ώστε οι επενδύσεις να κατευθύνονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο· - τη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας με στόχο να γίνει η Ευρώπη πιο ελκυστική για επενδύσεις και να αρθούν τα κανονιστικά εμπόδια. Σύμφωνα με συνολικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να προσθέσουν την επόμενη τριετία 330 — 410 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ και να δημιουργήσουν έως και 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Όλο το επενδυτικό σχέδιο αναλυτικά Ειδικότερα, το νέο επενδυτικό σχέδιο θα στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1. Κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων για επενδύσεις (βλ. και Ενημερωτικό Δελτίο 2 - Από πού προέρχονται τα χρήματα;) Το Επενδυτικό Σχέδιο θα απελευθερώσει, την επόμενη τριετία, τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία (2015-2017). Σε μια εποχή κατά την οποία σπανίζουν οι δημόσιοι πόροι αλλά υπάρχει οικονομική ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων ή εταιρειών, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί, το στοίχημα είναι να σπάσει ο φαύλος κύκλος της έλλειψης εμπιστοσύνης και των ανεπαρκών επενδύσεων. Το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει μια έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης — όπου κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα χρησιμοποιείται για να κινητοποιεί πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να δημιουργεί νέο χρέος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για περισσότερη διαφάνεια

Τετάρτη, 26 Νοέμβριος, 2014
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε ώθηση στη διαφάνεια, με τη δέσμευση να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που συναντώνται με τους πολιτικούς ηγέτες και ανώτερους υπαλλήλους της και να παρέχει ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ. Από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της θητείας της, η Επιτροπή Juncker εκπληρώνει την υπόσχεση του Προέδρου για μια πιο ανοικτή και διαφανή Επιτροπή, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση για την επόμενη πενταετία. «Ακόμα και αν επιτελούσαμε το έργο μας στο ακέραιο, δεν θα είχε καμία αξία αν δεν κερδίσουμε την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών για τους οποίους εργαζόμαστε. Ας είμαστε πιο διαφανείς, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ας αποδείξουμε πως αυτή τη φορά η κατάσταση είναι όντως διαφορετική και ότι μαζί μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και να ανανεώσουμε την Ευρώπη.», δήλωσε για το θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κος Jean-Claude Juncker. Διαφάνεια των συναντήσεων   Η Επιτροπή συμφώνησε σε ένα κοινό σύνολο κανόνων που θα ισχύουν για τους Επιτρόπους, τα ιδιαίτερα γραφεία τους, καθώς και τους γενικούς διευθυντές των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από την 1η Δεκεμβρίου, η Επιτροπή θα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της, εντός δύο εβδομάδων από κάθε συνάντηση, τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες συνάντησης, τα ονόματα των οργανώσεων και των αυτοαπασχολούμενων που συμμετέχουν στις συναντήσεις και τα θέματα συζήτησης των διμερών συναντήσεών της.

6,4 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης για τους πρώην εργαζόμενους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» προτείνει η Επιτροπή

Τρίτη, 11 Νοέμβριος, 2014
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρόταση τώρα έχει διαβιβαστεί για έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, κυρία Marianne Thyssen, δήλωσε: «Πολλοί τομείς και κλάδοι στην Ευρώπη διέρχονται σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι μια απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Θα εξακολουθήσει να βοηθά τα κράτη μέλη να επανεντάξουν στην αγορά εργασίας τα άτομα που απώλεσαν την εργασία τους και να τα υποστηρίξουν ώστε να προσαρμόσουν κατάλληλα τις δεξιότητές τους. Μέσω αυτού του ταμείου, πλαισιώνουμε τους εργαζομένους που βιώνουν δυσκολίες στη δύσκολη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας, και προτίθεμαι να μεγιστοποιήσω την απόδοσή του τα προσεχή έτη.»

Σελίδα 326 απο 339« Πρώτη...102030...324325326327328...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.