NEA

Συνέντευξη Τύπου του προέδρου Sassoli για ΠΔΠ, Σχέδιο Ανάκαμψης και Γερμανική Προεδρία

Τετάρτη, 27 Μάιος, 2020
Πότε: Τετάρτη 27 Μαΐου στις 17:00 - Πού: αίθουσα συνεντεύξεων Τύπου Anna Politkovskaya και μέσω Skype. Ο πρόεδρος του ΕΚ David Sassoli θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά την παρουσίαση των αναθεωρημένων σχεδίων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Σχέδιο Ανάκαμψης από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen κατά την έκτακτη σύνοδο ολομέλειας. Ο πρόεδρος Sassoli θα ενημερώσει επίσης ...

Πανδημία COVID-19: Το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα αρωγής για τις αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Τρίτη, 26 Μάιος, 2020
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα προσωρινή τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες προκειμένου να στηρίξει τις αεροπορικές εταιρίες και τους αερολιμένες λόγω της απότομης πτώσης της εναέριας κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωναϊού. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης παράταση της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, ώστε να παρασχεθεί στον σιδηροδρομικό κλάδο και στις αρχές ευελιξία και ασφάλεια δικαίου υπό τις παρούσες συνθήκες. Και οι δύο νομοθετικές πράξεις αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα των μεταφορών που υπέβαλε η Επιτροπή στις 29 Απριλίου 2020. Ο κανονισμός για τις αεροπορικές μεταφορές τροποποιεί τους κανόνες αδειοδότησης των αερομεταφορέων σε περίπτωση οικονομικών προβλημάτων λόγω της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να αποφευχθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος.

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Τρίτη, 26 Μάιος, 2020
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στις διάφορες του Μονάδες, με έδρα τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στο Βίλνιους της Λιθουανίας.   Η πρακτική άσκηση στοχεύει κυρίως: -στο να παράσχει επαγγελματική εμπειρία σε βασικούς τομείς της εργασίας του Ινστιτούτου. -στην επέκταση και εφαρμογή γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια σπουδών ή της επαγγελματικής ζωής. -στην παροχή πρακτικών γνώσεων σχετικά με τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ · -στο να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Πρακτική άσκηση Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2020

Τρίτη, 26 Μάιος, 2020
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει πρακτική άσκηση στη Γραμματεία προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολιτών και στην κατανόηση της λειτουργίας του θεσμικού οργάνου. Αυτές οι πρακτικές ασκήσεις χορηγούνται για περίοδο πέντε μηνών.   Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2020: η επιρροή της φωνής των νέων στην ευρωπαϊκή πολιτική

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
Welcome|Home|European Youth EventΗ Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας γίνεται ονλάιν για να φέρει σε επαφή νέους και υψηλού επιπέδου πολιτικούς, ειδικούς και “influencers” για να συζητήσουν τον ρόλο της ΕΕ στην κρίση του COVID19.   Ύστερα από την αναβολή του EYE 2020 λόγω της πανδημίας, η online Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας (EYE online), μεταβαίνει στην τελική της φάση και δίνει τη δυνατότητα σε νέους από όλη την Ευρώπη, και ...

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2020: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή προτάσεων

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 - τιμώντας εξαίρετους Ευρωπαίους ...Λαμβάνοντας υπόψιν την πανδημία του κορονοϊού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2020 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.   Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται σε πολίτες, ομάδες, σωματεία ή οργανώσεις για έργα που έχουν πραγματοποιήσει και μέσω των οποίων έχουν επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα ή/και εξαιρετική προσήλωση στους ακόλουθους τομείς: -δραστηριότητες για την προαγωγή καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης σύνδεσης μεταξύ των πολιτών των κρατών μελών ή για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ή διεθνικής συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, -δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών που εμπλέκονται σε μακροπρόθεσμη, διασυνοριακή ή διεθνική πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος, -έργα που συνδέονται με το εκάστοτε Ευρωπαϊκό Έτος,

Μέτρα στις μεταφορές λόγω COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει προσωρινή ευελιξία για τις άδειες και τις λιμενικές υπηρεσίες

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
Η ΕΕ προσαρμόζει ορισμένους κανόνες για διάφορους τομείς μεταφορών προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες περιστάσεις που έχει προκαλέσει η κρίση του κορωνοϊού. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα προσωρινά μέτρα που επιτρέπουν την παράταση της ισχύος ορισμένων πιστοποιητικών και αδειών στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, και τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τη χρέωση τελών επί πλοίων για τη χρήση λιμενικών υποδομών. Η παράταση της ισχύος των αδειών και των πιστοποιητικών θα παράσχει την ευελιξία και την ασφάλεια δικαίου που απαιτούνται για να διατηρηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού μας και να εξασφαλιστεί η συνεχής κινητικότητα μέσω των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών οδών, με παράλληλη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας. Η δυνατότητα άρσης των τελών λιμενικών υποδομών θα συμβάλει στο μετριασμό των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. κ. Oleg Butković, Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Πανδημία COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει βοήθεια 3 δισ. € για τη στήριξη των γειτονικών εταίρων

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα απόφαση για τη χορήγηση μακροοικονομικής συνδρομής ύψους έως και 3 δισ. € προς δέκα εταίρους της πολιτικής διεύρυνσης και γειτονίας ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Η χρηματοδοτική ενίσχυση θα χορηγηθεί υπό μορφή δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και θα κατανεμηθεί ως εξής: - Αλβανία: 180 εκατ. € - Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 250 εκατ. € - Γεωργία: 150 εκατ. € - Ιορδανία: 200 εκατ. € - Κοσσυφοπέδιο*: 100 εκατ. € - Μολδαβία: 100 ...

Ψηφιακή Αφήγηση σε Εποχές Κρίσης-Covid-19 και Ελλάδα

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
Tο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (European Communication Institute – ECI) με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου, συνδιοργανώνουν πρωτοβουλία με θέμα την «Ψηφιακή Αφήγηση σε Εποχές Κρίσης". Η δράση κορυφώνεται στις 24 Μαΐου -με δημοσίευση του Αποθετηρίου (επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ) -με την καταγραφή της συζήτησης και των παρουσιάσεων των εργασιών που θα είναι διαθέσιμη στον παραπάνω ...

Χρώματα της Άνοιξης : Οι νικητές του διαγωνισμού

Δευτέρα, 25 Μάιος, 2020
της Κατερίνας Γκικοπούλου Ένας ακόμη διαγωνισμός φωτογραφίας υπό την αιγίδα του περιοδικού Citycampus.gr έφτασε στο τέλος του. Μέσα από μια πλειάδα φωτογραφιών που απεικονίζουν την ομορφιά γύρω μας, τελικά, μετά από πολλή σκέψη, καταλήξαμε στις επικρατέστερες όλων. Ας δούμε, λοιπόν, τι έχουν να μας πουν οι νικητές των πρώτων τριών θέσεων… Χρυσανθακοπούλου Ιωάννα   Στη συγκεκριμένη φωτογραφία απεικονίζεται ο καθεδρικός Ναός του Έλγιν, το ‘’Φανάρι του Βορρά’’, όπως το ονομάζουν, ο οποίος στέκει ...

Σελίδα 31 απο 339« Πρώτη...1020...2930313233...405060...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.