NEA

Η Επιτροπή προτείνει νέο νομικό πλαίσιο για την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πριν από μερικές ημέρες πρόταση με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να αναπτύξουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και να εκφράσουν τη βούληση των πολιτών της ΕΕ, αυξάνοντας την προβολή, την αναγνώριση, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους.

Διαβούλευση για την οργάνωση της ψηφιακής χαρτογράφησης του βυθού των ευρωπαϊκών θαλασσών

Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2012
Οι ωκεανοί και οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη προσφέρουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για την καλύτερη αξιοποίηση αυτού του δυναμικού, πρέπει να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με το τί συμβαίνει κάτω από τη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη του θαλάσσιου βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων έως το 2020 με τη συγκέντρωση όλων των υφισταμένων δεδομένων σε μια εναρμονισμένη βάση δεδομένων, προσιτή σε όλους. Η Επιτροπή, με την πράσινη βίβλο σχετικά με τις «γνώσεις για τη θάλασσα» που ενέκρινε πριν από μερικές ημέρες, εγκαινιάζει διαβούλευση σχετικά με το πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Θέτει σειρά ερωτημάτων όπως «πώς μπορούν οι τρέχουσες προσπάθειες των κρατών μελών να ενταχθούν σε μια κοινή προσπάθεια της ΕΕ;», «πώς μπορούν να αναπτυχθούν νέες, φθηνότερες τεχνολογίες θαλάσσιας παρατήρησης;» και «πώς μπορεί να συμβάλει ο ιδιωτικός τομέας;» Η εν λόγω διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Νέοι κανόνες για τα ηλε-απόβλητα με στόχο να ενισχυθεί η αποδοτικότητα των πόρων

Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2012
Από τις 13 Αυγούστου ισχύουν βελτιωμένοι κανόνες όσον αφορά τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των ηλε-αποβλήτων. Τα ηλε-απόβλητα (δηλαδή τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ΑΗΗΕ) αποτελούν μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων, προσφέρουν δε σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς διάθεσης δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά. Η συστηματική συγκέντρωση και ορθή επεξεργασία αποτελεί προϋπόθεση για να ανακυκλώνονται ύλες όπως ο χρυσός, ο άργυρος, ο χαλκός και τα σπάνια μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε συσκευές τηλεόρασης, επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Η νέα οδηγία συνιστά σαφές βήμα προόδου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, δίνει δε μείζονα ώθηση στην αποδοτικότητα των πόρων στην Ευρώπη.

Πώς φαντάζεστε εσείς τη ζωή σας ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020; Πείτε τη γνώμη σας στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης που συνεχίζεται ως τις 9 Σεπτεμβρίου

Τρίτη, 21 Αύγουστος, 2012
Όπως προκύπτει από τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, μέχρι στιγμής πάνω από 5.500 πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν πάρει μέρος σε μια από τις ευρύτερες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις στην ιστορία της Ένωσης για τα δικαιώματα των πολιτών και το μέλλον της Ευρώπης.

Αφιερωμένη στην ενεργότερο συμμετοχή των νέων στην προώθηση της οδικής ασφάλειας η 4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας

Τετάρτη, 25 Ιούλιος, 2012
Τα οδικά ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία θανάτου και αναπηρίας για τους νέους, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ευρώπη. Το 2010 το 19% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ αφορούσε νέους ανθρώπους ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, παρόλο που αυτή η ηλικιακή ομάδα  απαρτίζει μόνο το 10% του συνολικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών διατρέχουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου σε τροχαία ατυχήματα. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει την 4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στους νέους. Την κορύφωση της ημέρας αυτής θα αποτελέσει ένα συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από κοινού με την κυπριακή προεδρία και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου στη Λευκωσία. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ομάδες νέων, οργανισμοί οδικής ασφάλειας και αρμόδιοι υπάλληλοι για την οδική ασφάλεια απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από γειτονικές χώρες για μια ημέρα συζητήσεων, παρουσιάσεων και εργαστηρίων.

Επενδύσεις ύψους 8,1 δισ. ευρώ στην έρευνα και την καινοτομία για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης

Δευτέρα, 23 Ιούλιος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την τελική και σημαντικότερη μέχρι σήμερα δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την έρευνα, στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7). Συνολικά, 8,1 δισ. ευρώ θα στηρίξουν σχέδια και ιδέες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος και η αναζήτηση νέων λύσεων σε ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις που συνδέονται με την αστικοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων.

Περιβάλλον: Ασφαλέστερος κανονισμός για τα βιοκτόνα

Τετάρτη, 18 Ιούλιος, 2012
Από χθες αρχίζουν να ισχύουν στην ΕΕ νέοι κανόνες για τα βιοκτόνα που θα δώσουν σημαντική ώθηση στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Έκθεση της Επιτροπής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την άδικη μεταχείριση στην εκπαίδευση που εξακολουθούν να υφίστανται παιδιά με ειδικές ανάγκες και ενήλικοι με αναπηρία

Τετάρτη, 11 Ιούλιος, 2012
Παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη όσον αφορά την προαγωγή της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι ενήλικοι με αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται άδικη μεταχείριση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. , Μεταξύ άλλων η έκθεση αναφέρει ότι πολλοί τοποθετούνται σε χωριστά ιδρύματα, ενώ εκείνοι που βρίσκονται στο πλαίσιο συμβατικών εκπαιδευτικών θεσμών λαμβάνουν συχνά ανεπαρκή υποστήριξη. Η έκθεση καλεί τα κράτη-μέλη να εργαστούν εντατικότερα, προκειμένου να αναπτυχθούν συστήματα εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Ανεργία στους νέους: μελέτες δείχνουν ότι η μαθητεία και η πρακτική άσκηση είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να βελτιωθούν

Τρίτη, 3 Ιούλιος, 2012
Τα δραματικά υψηλά ποσοστά της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη απαιτούν άμεση δράση από τα κράτη-μέλη. Μία από τις προτεραιότητες της δράσης είναι να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία. Δύο μελέτες που έγιναν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνιστούν ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να είναι καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και να προσφέρουν περισσότερες εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα και προοπτικές για τους νέους.

Η Επιτροπή εγκρίνει χρηματοδότηση για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στην Πελοπόννησο

Παρασκευή, 15 Ιούνιος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν από μερικές ημέρες χρηματοδότηση ύψους 252 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου που θα διασχίζει την Πελοπόννησο. Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο κατασκευής αυτοκινητόδρομου που εγκρίνεται σε ένα μήνα, συνολικού κόστους 296 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και ιδιωτικών επενδύσεων. Θα δημιουργήσει 6.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Πρόκειται επίσης για ένα από τα 181 έργα προτεραιότητας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο, προκειμένου να συμβάλει στην ταχύτερη επάνοδο στην ανάπτυξη στην Ελλάδα με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία. Σημειωτέον ότι για την Ελλάδα θα διατεθούν συνολικά 20,4 δισεκ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013.

Σελίδα 308 απο 311« Πρώτη...102030...306307308309310...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.