NEA

COVID-19: Το Συμβούλιο προσθέτει την Ουκρανία και αφαιρεί δύο χώρες από τον κατάλογο των χωρών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί

Παρασκευή, 16 Ιούλιος, 2021
https://unsplash.com/photos/ZWD3Dx6aUJgΜετά την επανεξέταση βάσει της σύστασης για τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ, το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον κατάλογο των χωρών, των ειδικών διοικητικών περιοχών και των λοιπών οντοτήτων και εδαφικών αρχών για τις οποίες θα πρέπει να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Ειδικότερα, η Ρουάντα και η Ταϊλάνδη διαγράφηκαν από τον κατάλογο και προστέθηκε σε αυτόν η Ουκρανία.

Ανακοινωθέν Τύπου μετά το πέρας της 4ης συνόδου του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Πέμπτη, 15 Ιούλιος, 2021
Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (Συμβούλιο ΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πραγματοποίησε τη τέταρτη σύνοδό του στις 13 Ιουλίου 2021 στις Βρυξέλλες. Το Συμβούλιο ΣΣ εξέφρασε και πάλι ικανοποίηση για την ενωσιακή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ως μιας και ενιαίας, ενωμένης και κυρίαρχης χώρας. Χαιρέτισε την επίτευξη ενός νέου στόχου-ορόσημου για τις σχέσεις ΕΕ – Βοσνίας και Ερζεγοβίνης με την έγκριση της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ...

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις του 2021 στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών

Πέμπτη, 15 Ιούλιος, 2021
Το Συμβούλιο (ECOFIN): -ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι, το 2020, η ΕΕ επλήγη από σοβαρή οικονομική ύφεση και πρωτοφανείς κοινωνικοοικονομικές συνέπειες εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Από την άνοιξη του 2021, η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει, καθώς τα μέτρα ανάσχεσης σταδιακά χαλαρώνουν και ο εμβολιασμός προχωρεί, ενώ παραμένει αυξημένη η αβεβαιότητα. -ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία του συνεχούς στενού συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού, της πρόληψης και της διόρθωσης των μακροοικονομικών ανισορροπιών που εμποδίζουν την εύρυθμη ...

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα

Πέμπτη, 15 Ιούλιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να ...

Κάλεσμα για χαρακτηρισμό της έμφυλης βίας ως έγκλημα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Πέμπτη, 15 Ιούλιος, 2021
Οι επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Γυναικών ζητούν να συμπεριληφθεί η έμφυλη βία (εντός και εκτός διαδικτύου) ως έγκλημα, στον κατάλογο του άρθρου 83(1) της ΣΛΕΕ. Σε σχέδιο έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε από τις δύο επιτροπές την Πέμπτη με 53 ψήφους υπέρ, 18 κατά και 24 αποχές, οι ευρωβουλευτές ζητούν στοχευμένη νομοθεσία και πολιτικές. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων λόγω φύλου ...

Πρακτική άσκηση στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021
Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας(ACER)  είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ που εργάζονται για την προώθηση του συντονισμού και της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ACER στοχεύει να προσελκύσει νέους αποφοίτους πανεπιστημίων που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν επαγγελματικά, ξεκινώντας μια συναρπαστική μαθησιακή ευκαιρία. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση: -Νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου από την ΕΕ, τη Νορβηγία, την ...

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια δέσμη προτάσεων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία θα προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η επίτευξη μιας τέτοιας μείωσης των εκπομπών κατά την επόμενη δεκαετία είναι ζωτικής ...

Το Συμβούλιο εγκρίνει προσωρινή απαλλαγή των δραστηριοτήτων «αγοράς και δωρεάς» από τον ΦΠΑ

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τροποποίηση της οδηγίας ΦΠΑ με την οποία θεσπίζεται προσωρινή απαλλαγή των εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η οδηγία για τις δραστηριότητες «αγοράς και δωρεάς» θα διευκολύνει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ, προκειμένου να διανέμονται δωρεάν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της ...

Μια Ευρώπη συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο: έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα με θέμα «Μια Ευρώπη συνδεδεμένη σε παγκόσμιο επίπεδο». Σε αυτά τονίζεται η ανάγκη υιοθέτησης μιας γεωστρατηγικής και παγκόσμιας προσέγγισης από την ΕΕ όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής, εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής και των συμφερόντων ασφαλείας της ΕΕ, καθώς και η προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών. Τα συμπεράσματα βασίζονται στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας – Δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ» και στα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2018. Σε αυτά επιβεβαιώνεται η ίδια βασική αρχή, ότι δηλαδή η συνδεσιμότητα θα πρέπει να είναι βιώσιμη, ολοκληρωμένη και να βασίζεται σε κανόνες.

Ρωσία: Παράταση των οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας κατά έξι μήνες

Τετάρτη, 14 Ιούλιος, 2021
Το Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει τις κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας για έξι επιπλέον μήνες, ήτοι έως τις 31 Ιανουαρίου 2022. Η απόφαση του Συμβουλίου ελήφθη μετά την τελευταία αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ —η οποία προβλεπόταν αρχικά να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015— στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021. Με την ευκαιρία αυτή, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν τη Ρωσία να ...

Σελίδα 30 απο 463« Πρώτη...1020...2829303132...405060...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.