NEA

Παραπληροφόρηση: Η Επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση για τα νέα δυνητικά υπογράφοντα μέρη του κώδικα δεοντολογίας και για τις συστάσεις για ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Priscilla Du Preez Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα 16 πρόσθετα δυνητικά υπογράφοντα μέρη που συμμετέχουν στην κατάρτιση του ενισχυμένου κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, καθώς και για τις 10 συστάσεις της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA) που παρουσιάστηκαν, με στόχο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης με βάση το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής....

Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων: Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής και καθολικής ισχύος της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT)

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Maria OswaltΤο Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία χαιρετίζει την επικείμενη δέκατη διάσκεψη αναθεώρησης των συμβαλλομένων μερών της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT) η οποία θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 4-28 Ιανουαρίου 2022. Τα συμπεράσματα επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη στήριξη της ΕΕ προς την NPT ως ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου καθεστώτος για τη μη διάδοση των πυρηνικών, το βασικό θεμέλιο για την επιδίωξη του πυρηνικού αφοπλισμού και σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη ...

Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Ankit ChoudharyΟι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη δημοσίευση της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ για το 2030. Στα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, οι υπουργοί αναγνώρισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη συμβολή των δασών στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και σε παγκόσμιους στόχους όπως η Ατζέντα του 2030. Πιο συγκεκριμένα: -υπογράμμισαν τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση για την υγεία των ανθρώπων, την υγεία ...

Ενωσιακή αμυντική συνεργασία: Το Συμβούλιο εγκαινιάζει το 4ο κύμα νέων έργων PESCO

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Markus SpiskeΤο Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την επικαιροποίηση του καταλόγου έργων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας της ΕΕ (PESCO). Ως αποτέλεσμα, 14 νέα έργα θα προστεθούν στον κατάλογο των 46 υφιστάμενων έργων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της PESCO από τον Δεκέμβριο του 2017. Τα νέα έργα αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την από κοινού επένδυση και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας, ιδίως στους τομείς του αέρα και του διαστήματος. ...

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση 10 ευρωπαϊκών συμπράξεων για την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by ALEXANDRE LALLEMANDΤο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως για την «ενιαία βασική πράξη», έναν κανονισμό που θα διευκολύνει τη συγκρότηση εννέα νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων, δηλαδή «κοινών επιχειρήσεων» με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή της βιομηχανίας, με σκοπό την παροχή στην Ευρώπη καινοτόμων λύσεων για παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας και του κλίματος....

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καθορίζει το μέλλον του προσωρινού πλαισίου για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Christian LueΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2022 το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (το οποίο επί του παρόντος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να θεσπίσει δύο νέα μέτρα, για ένα πρόσθετο περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη δημιουργία άμεσων κινήτρων για μελλοντοστραφείς ιδιωτικές επενδύσεις και στήριξη της φερεγγυότητας....

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: Ποσό 161,5 εκατ. ευρώ για στήριξη των ανταλλαγών του προσωπικού έρευνας και καινοτομίας και συγχρηματοδότηση προγραμμάτων κατάρτισης

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Henri Lajarrige LombardΗ Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie, και συγκεκριμένα των σκελών ανταλλαγής προσωπικού και συγχρηματοδότησης περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων (COFUND) . Η προκήρυξη COFUND του 2021, συνολικού προϋπολογισμού ...

Δασικές πυρκαγιές: Ο Επίτροπος Λέναρτσιτς στην Ελλάδα για το Workshop του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Matt PalmerΟ Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς και ο πρώην Επίτροπος και νυν Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας κ. Χρήστος Στυλιανίδης θα απευθύνουν ομιλία στην εναρκτήρια συνεδρία του Workshop του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Διδάγματα της αντιπυρικής περιόδου 2021». Η διήμερη εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Αθήνα θα καλύψει την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντίδραση και την αποκατάσταση. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλές ...

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση της καινοτομίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Markus SpiskeΤο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πιλοτικής πρωτοβουλίας ΕΙΤ HEI. Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει έως και 40 κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη ακαδημαϊκών οργανισμών (εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ενώσεις) με μέγιστη χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ ανά κοινοπραξία. Μέσω αυτής της πρόσκλησης, η κοινότητα ...

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων

Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2021
photo by Markus Spiske Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (εφεξής: Ταμείο) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύσταση του Ταμείου στις 14 Δεκεμβρίου 2020. Το Ταμείο συγκεντρώνει εισφορές των κρατών μελών, υπό τη διαχείριση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. ...

Σελίδα 3 απο 46312345...102030...Τελευταία »
                 Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.