NEA

Ομιλία της Επιτρόπου Ντάλι στο συνέδριο «Ισότητα 2020» για τα 20 χρόνια της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα

Τρίτη, 30 Ιούνιος, 2020
 Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΗ Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι, συμμετείχε στο συνέδριο «Ισότητα 2020»(link is external), το οποίο σηματοδοτεί 20 έτη από τη θέσπιση της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα. Η οδηγία, η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, αποτελεί ...

Η διάσκεψη δωρητών της εκστρατείας «Παγκόσμιος στόχος: Ενωμένοι για το μέλλον μας», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οργάνωση Global Citizen, κινητοποίησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 6,15 δισ. ευρώ

Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020
Η διάσκεψη δωρητών της εκστρατείας «Παγκόσμιος στόχος: Ενωμένοι για το μέλλον μας», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οργάνωση Global Citizen, κινητοποίησε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 6,15 δισ. ευρώ, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη εμβολίων, θεραπευτικών αγωγών και διαγνωστικών εξετάσεων για τον κορονοϊό και στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε αυτά. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα στηρίξει επίσης την οικονομική ...

Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής – Τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών, 30 Ιουνίου 2020

Δευτέρα, 29 Ιούνιος, 2020
Photo by Talha Nair on UnsplashΚυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη θα συμπροεδρεύσουν στην τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2020. Δεδομένων των αναγκαίων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, η Διάσκεψη θα διεξαχθεί χωρίς τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η σύγκρουση στη Συρία συνεχίζεται για δέκατη χρονιά, και η κατάσταση τόσο στη χώρα όσο και στην ευρύτερη περιοχή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη: η δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, με εκατομμύρια Σύριους που έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό και έχουν αναζητήσει καταφύγιο στις γειτονικές χώρες της Συρίας, επιδεινώνεται τώρα ακόμη περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η τέταρτη Διάσκεψη των Βρυξελλών («Βρυξέλλες IV») θα δώσει την ευκαιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης,

COVID-19: Το Συμβούλιο θεσπίζει έκτακτους κανόνες για τη διευκόλυνση της χορήγησης τραπεζικών δανείων στην ΕΕ

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020
Η ΕΕ προσαρμόζει προσωρινά τους κανόνες για τις τράπεζες προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν χρήματα και να υποστηρίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις προκειμένου να ανακάμψουν από την κρίση λόγω της νόσου COVID-19. Στη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπονται στοχευμένες και έκτακτες νομοθετικές τροποποιήσεις στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ 2). Στο πλαίσιο αυτών των τροποποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να διαδραματίσουν πλήρως τον ρόλο τους σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών κραδασμών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 με την ενίσχυση των πιστωτικών ροών. "Χάρη στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι τράπεζες διαθέτουν επαρκή επίπεδα κεφαλαιοποίησης και ανθεκτικότητας ώστε να απορροφήσουν τους κραδασμούς που υφίστανται οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη στα πολύ πρώιμα στάδια της ανάκαμψης. Ως συννομοθέτες, είναι ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες θα διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία για να εξακολουθήσουν να παρέχουν όσο το δυνατό ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας."

Αυξημένη στήριξη για τους γεωργούς της ΕΕ που πλήττονται από την κρίση της COVID-19: Το Συμβούλιο θεσπίζει έκτακτα μέτρα

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020
anne-nygard-OtqaCE_SEMI-unsplashTο Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό που επιτρέπει στα κράτη μέλη, ως έκτακτο μέτρο, να καταβάλουν έως και 7 000 ευρώ στους γεωργούς και έως 50 000 ευρώ στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων ή βαμβακιού, εκτός των αλιευτικών προϊόντων. Στόχος είναι η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για την παροχή στήριξης στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που έχουν πληγεί από την κρίση της COVID-19 και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από το κλείσιμο καταστημάτων, αγορών και εστιατορίων. "Η κρίση της COVID-19 αποτελεί μεγάλη δοκιμασία για την αλληλεγγύη της ΕΕ. Η πράξη που εκδόθηκε σήμερα θα βοηθήσει πολλούς γεωργούς και μικρές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί η ταχεία αντίδραση τόσο του Συμβουλίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμφώνησαν να εγκρίνουν επειγόντως τη νομοθεσία αυτή, εξασφαλίζοντας τη στήριξη σε έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία." Marija Vučković, υπουργός Γεωργίας της Κροατίας

Φορολογία: Το Συμβούλιο συμφωνεί για την αναβολή ορισμένων φορολογικών κανόνων

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020
Photo by Markus Spiske on UnsplashΓια την αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19, η ΕΕ θα παράσχει περισσότερο χρόνο για τη συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή υποβολή στοιχείων και ανταλλαγής πληροφοριών και τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οδηγία σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC) Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση της DAC επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αναβάλουν έως και 6 μήνες την προθεσμία για την υποβολή και ανταλλαγή των ακόλουθων πληροφοριών: -αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλο κράτος μέλος· -δηλωτέες ρυθμίσεις διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού. Η σοβαρή διαταραχή που έχουν προκαλέσει η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα εγκλεισμού στις δραστηριότητες πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογικών συμβούλων και φορολογικών αρχών έχει παρεμποδίσει την έγκαιρη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου σχετικά με τους εκσυγχρονισμένους φορολογικούς κανόνες για την αλκοόλη

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020
Photo by Branimir Balogović on UnsplashΗ ΕΕ εκσυγχρονίζει τον τρόπο φορολόγησης των αλκοολούχων προϊόντων με σκοπό τη μείωση των υφιστάμενων στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά. Οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα προσωρινά, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης από το Συμβούλιο, με την επικαιροποίηση των κανόνων για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη εντός της ΕΕ. Ουσιαστικά, οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τη διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αναμένεται ειδικότερα να βελτιώσουν το επιχειρηματικό ...

Αντίδραση στην πανδημία COVID-19 στον ενεργειακό τομέα σε επίπεδο ΕΕ: Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα

Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2020
Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την αντίδραση στην πανδημία COVID-19 στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ. Καταρχάς, το Συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς το προσωπικό του ενεργειακού τομέα για τις προσηλωμένες και αποτελεσματικές τους προσπάθειες να εξασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος κατά την πανδημία COVID-19. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ και σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να γίνει πιο πράσινη, πιο κυκλική και περισσότερο ...

Η ΕΕ βοηθάει τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα της εκπαίδευσης

Πέμπτη, 25 Ιούνιος, 2020
Photo by Element5 Digital on UnsplashΣε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε με τους υπουργούς Παιδείας στις 23 Ιουνίου 2020 —την τέταρτη από τότε που ξεκίνησε η κρίση του κορονοϊού— η Επιτροπή παρουσίασε τις δράσεις της για τη στήριξη της εκπαίδευσης, καθώς αυτή εξέρχεται από την κρίση. Το σχέδιο ανάκαμψης που παρουσιάστηκε στις 27 Μαΐου προτείνει, την επόμενη επταετία, να διοχετευτούν περισσότεροι πόροι από ποτέ στην εκπαίδευση και τις ...

«Απαιτείται περισσότερη προστασία για τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας», διαπιστώνεται σε έκθεση

Πέμπτη, 25 Ιούνιος, 2020
Brian Yurasits on UnsplashΗ Επιτροπή ενέκρινε σήμερα έκθεση σχετικά με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (ΟΠΘΣ), η οποία αποκαλύπτει ότι, ενώ το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και φιλόδοξα σε παγκόσμιo επίπεδο, εξακολουθούν να υπάρχουν επίμονες προκλήσεις, όπως τα πλεονάζοντα θρεπτικά συστατικά, ο υποθαλάσσιος θόρυβος, τα πλαστικά απορρίμματα και άλλα είδη ρύπανσης, καθώς και η μη βιώσιμη αλιεία. Το μήνυμα ...

Σελίδα 3 απο 32612345...102030...Τελευταία »
             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.