NEA

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος, 2013
Γενικός στόχος των προτάσεων της Επιτροπής για μια σύγχρονη και απλούστερη Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι να καταστεί η αλιεία βιώσιμη από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. Με τη νέα πολιτική τα ιχθυαποθέματα θα επανέλθουν σε βιώσιμα επίπεδα, μέσω του τερματισμού της υπεραλίευσης και του καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Μακροπρόθεσμα, η νέα πολιτική θα εξασφαλίσει στους πολίτες της ΕΕ μια σταθερή, ασφαλή και υγιεινή πηγή τροφίμων. Παράλληλα, η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην εκ νέου οικονομική άνθηση του αλιευτικού κλάδου, στην απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για θέσεις εργασίας και για ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές.

Πρόταση της Επιτροπής για απαγόρευση του αμφεταμινοειδούς ναρκωτικού 4-MA σε όλη την Ευρώπη

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες την πανενωσιακή απαγόρευση της συνθετικής ουσίας 4-MA, η οποία έχει παρόμοια φυσική δράση με τις αμφεταμίνες. Ζήτησε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να βάλουν φραγμό στην ελεύθερη εξάπλωση του ναρκωτικού σε όλη την Ευρώπη, υπάγοντάς το σε ελεγκτικά μέτρα. Η ουσία 4-μεθυλαμφεταμίνη ή 4-MA έχει ήδη κηρυχθεί παράνομη σε 10 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο) και, μόνο την περίοδο 2010-2012, συσχετίστηκε με 21 θανάτους σε τέσσερις χώρες της ΕΕ.

Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για δράση στις εταιρείες στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών για να κλείσει το χάσμα σε ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Τετάρτη, 30 Ιανουάριος, 2013
Στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι και 700 000 κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των ΤΠΕ και η  ανταγωνιστικότητα του τομέα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Ο αριθμός των ψηφιακών θέσεων εργασίας αυξάνεται – κατά 3% ετησίως κατά τη διάρκεια της κρίσης – αλλά ο αριθμός των νέων πτυχιούχων ΤΠΕ και άλλων ειδικευμένων εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ συρρικνώνεται. Οι νέοι έχουν ανάγκη από δράση και όχι από λόγια, και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη χρειάζονται τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλιώς θα μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους αλλού.

Ενεργοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της Ευρώπης για να επανέλθει η ανάπτυξη

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος, 2013
Για να επανέλθει η ανάπτυξη στην Ευρώπη και να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης, η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους επιχειρηματίες. Με 4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, οι νέες επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι εκείνες που δημιουργούν τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες σχέδιο δράσης με σκοπό να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες και να αλλάξει ριζικά την επιχειρηματική νοοτροπία στην Ευρώπη. Το σχέδιο υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειμένου να διαμορφωθούν νέες γενιές επιχειρηματιών και περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι μετανάστες και οι άνεργοι. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην ΕΕ αφήνει αναξιοποίητο ανθρώπινο δυναμικό, ιδίως μεταξύ των γυναικών και των νέων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ενέργειες για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, όπως φιλόδοξα μέτρα για να διευκολυνθεί η δημιουργία εταιρειών καινοτομίας και νέων επιχειρήσεων, να γίνονται πιο επιτυχημένες μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες μετά από πτώχευση.

Τα κύρια συμπεράσματα της επισκόπησης για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2012

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος, 2013
Έπειτα από πέντε χρόνια οικονομικής κρίσης και την ύφεση του 2012, η ανεργία σημειώνει νέα υψηλά ποσοστά, τα οποία είχαμε να δούμε επί είκοσι σχεδόν χρόνια, τα οικογενειακά εισοδήματα έχουν μειωθεί και ο κίνδυνος της φτώχειας ή του αποκλεισμού αυξάνεται, ειδικά στα κράτη-μέλη της νότιας και ανατολικής Ευρώπης, σύμφωνα με την επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2012. Ο αντίκτυπος της κρίσης στην κοινωνική κατάσταση είναι πλέον ακόμη πιο άμεσος, αφού οι βασικές προστατευτικές επιδράσεις των χαμηλότερων φορολογικών εσόδων και των υψηλότερων επιπέδων δαπάνης για κοινωνικά επιδόματα (των λεγόμενων «αυτόματων σταθεροποιητών») έχουν αποδυναμωθεί. Αναδεικνύεται ένας νέος διαχωρισμός ανάμεσα σε χώρες που δείχνουν εγκλωβισμένες σε μια καθοδική πορεία, με μειούμενη παραγωγή, ταχέως αυξανόμενη ανεργία και φθίνοντα διαθέσιμα εισοδήματα, και σε χώρες που έως σήμερα παρουσιάζουν μεγάλη ή, τουλάχιστον, σχετική ανθεκτικότητα. Οι χώρες αυτές διαθέτουν αγορές εργασίας που λειτουργούν καλύτερα και συστήματα πρόνοιας που είναι πιο εύρωστα.

Μασσαλία και Košice οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2013

Δευτέρα, 7 Ιανουάριος, 2013
Η Μασσαλία (Γαλλία) και το Košice (Σλοβακία) θα είναι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2013. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων θα αρχίσει επίσημα στις 12 Ιανουαρίου στη Μασσαλία και στις 19 Ιανουαρίου στο Košice.

Νέοι κανόνες για την προστασία των δικαιωμάτων σας, όταν ταξιδεύετε με πλοίο

Τετάρτη, 2 Ιανουάριος, 2013
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη φροντίδα των επιβατών που ταξιδεύουν διά θαλάσσης και διά εσωτερικών πλωτών οδών, ώστε να προστατεύεται ένα σύνολο στοιχειωδών δικαιωμάτων τους οπουδήποτε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Μπαρτσελόνα κατά του καπνίσματος

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος, 2012
Την 1η Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της Μπαρτσελόνα εγκαινίασαν την πρωτοβουλία "Κόψτε το κάπνισμα με την Μπάρτσα", ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία που αξιοποιεί μια μοναδική, επιστημονική προσέγγιση για να βοηθήσει όσους θέλουν να κόψουν οριστικά το κάπνισμα.

Οι σχολικές συμπράξεις βελτιώνουν τις δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος, 2012
Μια νέα μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των συμπράξεων μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες διαπίστωσε ότι οι μαθητές - ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - βελτίωσαν σημαντικά τις δεξιότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και τις γνώσεις πληροφορικής (ΤΠ) και ξένων γλωσσών. Ο αντίκτυπος των συμπράξεων ήταν μεγαλύτερος για τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων. Επτά στα δέκα σχολεία δήλωσαν ότι οι συμπράξεις είχαν μεγάλο έως πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην πολιτισμική συνείδηση και έκφραση των μαθητών καθώς και στις κοινωνικές τους ικανότητες και στις ικανότητες συμπεριφοράς τους ως πολιτών. Ακολούθησαν οι δεξιότητες χρήσης υπολογιστή (54%) και η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες (52%). Οι συμπράξεις χρηματοδοτήθηκαν μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Comenius, που είναι το σχολικό ισοδύναμο του Erasmus.

Πανόραμα Δεξιοτήτων: Μάθετε ποια είναι τα επαγγέλματα με την ταχύτερη ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη ζήτηση στην ΕΕ

Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την προηγούμενη εβδομάδα επίσημα το Πανόραμα Δεξιοτήτων ΕΕ, έναν δικτυακό τόπο που παρουσιάζει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε δεξιότητες, την προσφορά δεξιοτήτων και τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Το «Πανόραμα», αντλώντας στοιχεία από δεδομένα και προβλέψεις που συγκεντρώνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, θα επισημαίνει τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα καθώς και τα κυριότερα επαγγέλματα που εμφανίζουν υψηλό αριθμό κενών θέσεων εργασίας. Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 2 εκατ. κενές θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες ανά τομέα, ανά επάγγελμα και ανά χώρα.

Σελίδα 272 απο 278« Πρώτη...102030...270271272273274...Τελευταία »
   
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.