NEA

Generations@School – Διαγενεακός διάλογος μεταξύ μαθητών και ηλικιωμένων

Τετάρτη, 14 Μάρτιος, 2012
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και με αφορμή τον εορτασμό, στις 29 Απριλίου, της Ευρωπαϊκής Ημέρας Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί σχολεία από όλη την Ευρώπη να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα Generations@School.

Πρώτα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

Τρίτη, 6 Μάρτιος, 2012
Στις 28 Φεβρουαρίου έλαβαν χώρα συναντήσεις μια ειδικής ομάδας («actionteam»)της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εθνικές αρχές με επικεφαλής το Γραφείο του Πρωθυπουργού και τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανακοίνωσε την  κοινή αυτή πρωτοβουλία κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου, απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν  επιπλέον προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να προληφθεί η απομάκρυνση των νέων από την αγορά εργασίας και να βοηθηθούν οι σκληρά δοκιμαζόμενες ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Barroso πρότεινε συγκεκριμένα τη  διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων σε συνεργασία της ΕΕ με τα κράτη μέλη, τα οποία υποβλήθηκαν υπό την μορφή έκθεσης με τα πρώτα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 1-2 Μαρτίου 2012.

Νέα Ομάδα Δράσης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την υποστήριξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2012
Σήμερα 28 Φεβρουαρίου, βρίσκεται στην Ελλάδα μια νέα ομάδα δράσης («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους και να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Πάρτε μέρος στη δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε σήμερα την έναρξη μιας εις βάθος διαβούλευσης για το μέλλον του Ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο για το εταιρικό δίκαιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις εξελίξεις που σημειώνονται στο οικονομικό περιβάλλον. Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Τώρα ήρθε ο καιρός να εξετάσουμε αν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες. Έτσι δημοσιεύθηκε ένα έγγραφο για διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συλλεχθούν σχόλια από όλους τους ενδιαφερομένους. Η προθεσμία για την αποστολή εισηγήσεων λήγει στις 14 Μαΐου 2012.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2012

Πέμπτη, 9 Φεβρουάριος, 2012
Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2012, πάνω από 100 εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σε 30 Ευρωπαϊκές Χώρες στα πλαίσια της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Βασικό στόχο αποτέλεσε η ενθάρρυνση των παιδιών, των οικογενειών τους, αλλά και των δασκάλων τους, να  ανακαλύψουν μαζί τον ψηφιακό κόσμο. Η Εκστρατεία αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης INSAFE, με στόχο την προώθηση της ασφαλέστερης και πιο υπεύθυνης χρήσης των online τεχνολογιών και των κινητών τηλεφώνων, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων σε όλο τον κόσμο. Καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Βιβιάν Ρέντινγκ και γιορτάζεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο. Συμμετέχουν πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο με στόχο την προώθηση ασφαλών τρόπων χρήσης διαδικτύου από παιδιά αλλά και νέους πολίτες.

2012: Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος, 2012
Χθες, εγκαινιάστηκε επίσημα από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, και τον κ. Cai Wu, Υπουργό Πολιτισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας 2012. Κατά τη διάρκεια του Έτους τα κράτη-μέλη της ΕΕ και η Κίνα θα φιλοξενήσουν πολλές εκδηλώσεις και προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και διαπροσωπικών επαφών. Το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας προσφέρει επίσης ευκαιρίες σε πολιτιστικά ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους παράγοντες της πολιτιστικής ζωής στην Κίνα και την ΕΕ για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν δομημένη και βιώσιμη συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2012 αλλά και πέρα από αυτό.

Η Επιτροπή προτείνει τη σφαιρική μεταρρύθμιση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων με σκοπό την αύξηση του ελέγχου που οι χρήστες ασκούν επί των δεδομένων τους και τη μείωση των εξόδων για τις επιχειρήσεις

Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σφαιρική μεταρρύθμιση των κανόνων του 1995 περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση των επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης. Η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση έχουν μεταβάλει άρδην τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα μας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Εξάλλου, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει σε εφαρμογή τους κανόνες του 1995 ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις όσον αφορά την επιβολή τους. Η καθιέρωση ενιαίας νομοθεσίας θα θέσει τέλος στον κατακερματισμό που παρατηρείται σήμερα και σε δαπανηρά διοικητικά βάρη, πράγμα που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εξοικονομούν περί τα 2,3 δισεκ. ευρώ ετησίως. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιγραμμικές υπηρεσίες, δίδοντας πολύτιμη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη.

Νέα οδηγία για την αύξηση του όγκου των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ανακυκλώνονται

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος, 2012
Όλο και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που έχουν χαλάσει, όπως ψυγεία ή τηλέφωνα, θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται, με βάση τους νέους στόχους που συμφώνησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Η αναβάθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) προσφέρει στους καταναλωτές νέες δυνατότητες, όπως την επιστροφή μικρών άχρηστων αντικειμένων σε καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στα παρασιτοκτόνα

Τρίτη, 24 Ιανουάριος, 2012
Όλα τα είδη «βιοκτόνων», από τα ποντικοφάρμακα έως τα απολυμαντικά, θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Οι νέοι αυτοί κανόνες στοχεύουν στην καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Η βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και της διαδικασίας έγκρισής τους, θα προσφέρει στους ευρωπαίους παρασιτοκτόνα που θα είναι πιο ασφαλή και αποτελεσματικά.

Φορολογία: ανάπτυξη θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ κατά το διασυνοριακό εμπόριο

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2012
Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται συνήθως επαφές με διαφορετικές φορολογικές διοικήσεις, σε διαφορετικές γλώσσες. Η διεκπεραίωση πολλαπλών υποχρεώσεων ΦΠΑ μπορεί να είναι πολύ επαχθής και δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων σχετικά με όλες τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Όπως αναφέρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508), η θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης για το διασυνοριακό εμπόριο εντός ΕΕ θα εφαρμοστεί πρώτα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στο μέλλον η Επιτροπή θα επιδιώξει να επεκτείνει σταδιακά τη θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σελίδα 265 απο 266« Πρώτη...102030...262263264265266
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.